Altair Simulation 2022
Nová verze simulačního softwaru Altair 2022 je tady!

Novinky

WEB_2022_04_New_Release

Altair Simulation 2022 Released

Společnost Altair oznamuje vydání svých nejnovějších simulačních řešení. Nejvíce funkcionalit přibylo nyní v řešeních pro simulace konektivity, stavařské aplikace (AEC) a vývoj elektronických systémů (ESD).

Podívejme se však i na tradiční simulační nástroje využívané v automobilovém průmyslu, letectví, kolejovém průmyslu a strojírenství. I zde se nalezneme celou řadu významných vylepšení.

Vývoj produktů pro propojenější budoucnost

Jedním z trendů, které Altair pečlivě sleduje a podporuje svými CAE nástroji, je oblast konektivity. Jedná se oblast Internet of Things (IoT), komunikace vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure communication (V2X), systémy autonomního řízení (advanced driver-assistance systems, ADAS), 5G a brzy i 6G sítě a podobně. A potřeby těchto trendů vývojáři odráží zejména ve vývoji svého nástroje pro simulace vysokofrekvenčních EM polí Altair Feko. Nyní lze například simulovat větší nebo složitější antény, realizovat rychlejší a přesnější výpočty, řešit aplikace pro ADAS a zohledňovat typy senzorů jako např. ultrazvukové a infračervené senzory.

Navrhujte sofistikovanější stavební konstrukce

Tato nejnovější verze simulačních řešení obsahuje v rámci licenčního systému s Altair Units ucelené řešení pro AEC (architecture, engineering, and construction). Využijete jak specializovaná stavařská řešení Altair S-FRAMES-CONCRETE, nyní s podporou dalších standardů, tak výhody rychlých simulací s Altair SimSolid, výkonného síťování s HyperWorks a řešení pro simulaci povětrnostních vlivů s Altair CFD.

Návrh elektronických systémů

Vývoj tzv. chytrých zařízení (smart and connected devices) a mechatronických systémů kolem nás akceleruje i vývoj simulačních nástrojů pro oblast Electronic System Design (ESD). Rozšiřují se funkce řešení pro návrh desek plošných spojů (PCB) Altair PollEx, nově je k dispozici bezplatný nástroj PollEx for Altium. V oblasti mechanického návrhu elektronických zařízení se rozšiřují funkce Altair SimLab pro simulace virtuálních pádových zkoušek a strukturálních a termálních simulací. V portfoliu se objevuje i řešení pro výkonovou elektroniku PSIM.

Řešení pro každou fázi vývoje produktu

Nyní se podívejme na rozšíření a vylepšení tradičních „strojařsky orientovaných“ simulačních nástrojů, se kterými se hojně setkáváme na českém a slovenském trhu.

HyperWorks

Až 70% úsporu času může dosáhnout uživatel nového pre-processingového řešení (HyperMesh) díky použití vylepšených nástrojů Model, Include, SubsystemSolver browser. HyperMesh 2022 představuje zcela novou entitu „FE Geometry“, která umožňuje uživateli využívat výhody práce s topologickými entitami zejména v případech, kdy není ke konečně-prvkovému modelu k dispozici originální asociovaný CAD model. Síťovací technika BatchMesher poskytuje díky nové funkci “Aggressive quality correction” razantní snížení počtu elementů, které nevyhovují požadovaným kritériím kvality.

Novinkou v post-processingu (HyperView) je již dříve představená funkce HWC recording umožňující zachycení a reprodukci workflow uživatele formou scriptů. Ta je nyní kompatibilní s dalšími funkcemi, jako např. Hotspot Finder, Measure Curves atd. Uživatelé, zabývající se přizpůsobením nebo rozšířením standardních funkcí HyperView jistě ocení zjednodušení scriptovacího procesu, které je dáno integrací částí MVP Toolbaru do jádra HyperView.

OptiStruct

Implicitní solver Altair OptiStruct byl rozšířen o celou řadu nástrojů a vlastností hned v několika oblastech. Za zmínku stojí zavedení strain-rate závislosti nebo možnost vložení naměřených dat do creep materiálu. Výrazně je zjednodušen způsob zadání přestupu tepla volnou konvekcí a v oblasti NVH je nyní možno uvést Rayleighovo tlumení na úrovni materiálů. Z hlediska únavy je nyní možné simulovat únavu pájených spojů. V optimalizační oblasti je zavedena podpora pro osově-symetrické elementy. Zmíněná rozšíření jsou pouze malým zlomkem všech nových updatů, o které je nová verze rozšířena.

Radioss

Jedním z nejzásadnějších přínosů nové verze tohoto explicitního řešiče je zdokonalení mnoha jednotlivých materiálových modelů v kombinaci s porušením. K dispozici je rovněž zcela nový model porušení a zcela nové materiálové zákony. Velmi zajímavým prvkem výbavy může být i možnost načítat do Radiossu kód LS-Dyna. V současné době je podporováno 160 klíčových slov. Radioss 2022 umožňuje definovat celou řadu nových parametrů v běžně používaných funkcích, jakými jsou properties, kontakty, zatížení, sensory atd.

HyperLife

Zde stojí za zmínku modul HyperLife Weld Certification, který byl rozšířen o tradiční přístup posouzení (SN) svařených i nesvařených oblastí.

MotionSolve, MotionView, EDEM

I u solveru MotionSolve, určeného pro multi-body dynamics (MBD) simulace, se uživatel může těšit na výraznou úsporu času při načítání a exportu větších sestav. Současně je i vylepšena možnost couplingu s nástrojem pro simulace sypkých hmot EDEM, například ukládání mezivýsledků pro restart nebo úpravu simulace. Velký progres byl učiněn u simulací dynamiky jízdy. Je uveden nový empirický model měkké zeminy pro interakci s pneumatikou. Tento model je možné využít i v rámci co-simulace se softwarem EDEMPME FlexTire. S novým nástrojem pro huštění pneumatik bude možné simulovat vyfouknutí nebo deformaci pneumatiky během jízdy a v rámci APA je možné využít nástroje Applus+XenomatiX. U Altair EDEM můžete benefitovat z rychlosti multi-GPU řešiče pro všechny tvary částic.

Inspire

Největší změnou je podpora nového typu optimalizace, po kterém zákazníci volali, a tou je možnost parametrické optimalizace tvaru. Krom toho je uživateli umožněn i s tím související parametrický přístup zkoumání tvarových variant Design-of-Experiment (DOE). Další zásadní a poptávanou změnou je možnost parametrizace vstupních hodnot aktivních prvků v modulu Motion, a to v závislosti na jiných stavových proměnných modelu, nejenom na čase, jak tomu bylo doposud.

SimSolid

Nová verze navazuje na předchozí postupné zpřístupňování únavových analýz konstruktérům a přináší možnost analýzy únavy svarů metodou Volvo. V oblasti frekvenčních analýz usnadňuje post-processing zavedením frekvenčních analýz s obálkou více zátěžových stavů a umožněním exportu výsledkových souborů PUNCH.

Inspire Print3D

Oproti předchozí verzi umožňuje nejenom simulaci SLM tisku kovů, ale nově i simulaci spékání kovového prášku (binder-sintering). Zároveň tentokrát výsledky nekončí u predikce výrobních vad, ale umožňuje aktivně kompenzovat tisknutý nebo spékaný tvar tak, aby po deformaci výrobním procesem co nejvíce odpovídal tvaru požadovanému.

Inspire Form

Tento nástroj se postupně stává plnohodnotným nástupcem Altair HyperForm. Zakládá si na přehledném uživatelském prostředí, které umožňuje rychlé změny lisovacích postupů i geometrie nástrojů. Do vínku nyní dostává kromě celé řady drobných vylepšení především možnost modelovat lisované plechy objemově (pomocí solid elementů) a získat tím větší přesnost výsledků.

HyperWorks CFD – AcuSolve, nanoFluidX, ultraFluidX

V rámci aplikace HyperWorks CFD byla zvýšena rychlost a robustnost tvorby sítě a úpravy geometrie. Pro přípravu modelů byly přidány možnosti, jakými jsou nahrazení existujícího dílu pomocí externího souboru s geometrií, jednoduché promazání nepotřebných výpočtů přímo v aplikaci a řada dalších. Solver AcuSolve byl rozšířen o Euler-Euler vícefázový model, do kterého je možné zahrnout i pevné částice včetně jejich teplot. U nového nástroje pro topologickou optimalizaci byla zvýšena rychlost a robustnost výpočtu, stejně tak byl doplněn o podporu porézních zón. Solver nanoFluidX byl rozšířen zejména o možnost exportu součinitele přestupu tepla a solver ultraFluidX byl vylepšen v oblasti přípravy modelu.

Pro další podrobnosti o tom, co je nového pro každý jednotlivý nástroj, navštivte webové stránky Altair a dále Altair Community.

Altair named Leader in Gartner's Magic Quadrant
Společnost Gartner označila Altair jako leadera mezi dodavateli DSML platforem
Altair byl zařazen mezi leadery v magic kvadrantu od společnosti Gartner
Advanced Engineering TechDay 2024
Ohlédnutí za Advanced Engineering Tech Day 2024
Zapojte se k diskusím o tématech z Advanced Engineering Tech Day 2024.
Advanced Engineering TechDay 2024
Advanced Engineering Tech Day 2024
Otevřeli jsme registrace, rezervujte si místo: Advanced Engineering Tech Day 2024.
Webinář Simulace DPS - Altair Pollex for Altium
Simulace DPS: Altair Pollex for Altium Designer
Pozvánka na webinář: Simulace DPS - ověřování návrhů desek s tištěnými spoji.
Simulate at the Speed of Design 2024
Simulate at the Speed of Design 2024
Pozvánka na online konferenci o využití simulačních technologií v konstrukci a raných fázích vývoje produktu.
digital-twin-altair
Digital Twins for Product Development and Operations
Průvodce technologií Digital Twin a mnoha využitími, které nabízí.

logo-textVýhody  spolupráce s Advanced Engineering:

Dlouholeté zkušenosti v oblasti pokročilých simulací.

Široký záběr simulačních technologií včetně multifyzikálních analýz a optimalizací.

Nejpokročilejší technologie umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Odbornost technického týmu.

Přístup k hi-tech know-how z partnerské spolupráce s Altair Engineering.

Důraz na přidanou hodnotu a dlouhodobou spokojenost zákazníka.

Otevřenost SW produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.

logo-textVybraní klienti 

Neustále rozšiřujeme síť naších klientů, mezi které patří významní finální výrobci a dodavatelé pro automobilový, letecký a kolejový průmysl a dále malé i velké strojírenské společnosti. Působíme jak v České republice, tak i v zahraničí.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.