Brožura: Průmyslový design

Altair-2020_Industrial_Design

Seznamte se s nástroji společnosti Altair pro průmyslový design umožňující designérům, architektům a digitálním návrhářům vytvářet, vyhodnocovat a vizualizovat své vize rychleji než kdykoli předtím.

Brochure: Industrial Design

Altair-2020_Industrial_Design

Learn about Altair’s industrial design tools, enabling designers, architects and digital designers to create, evaluate and visualize their visions faster than ever before.

Altair Startup Program Improves 3d-Printed Structures at Urwahn Bikes

Společnost Urwahn Bikes si zakládá na kvalitě a designu svých kol s 3D tiskem. Přečtěte si, jak program Altair Startup umožnil tomuto výrobci jízdních kol posunout hranici využití materiálu, snížit hmotnost a náklady při zachování tuhosti a dalších okrajových podmínek.

Altair Startup Program Improves 3d-Printed Structures at Urwahn Bikes

Urwahn Bikes is passionate about technology, quality, and design of its #3D-printed bikes. Learn how the Altair Startup program enabled this bicycle manufacturer to push its material usage limit, reducing weight and costs while keeping stiffness and other boundary conditions on target.

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

V této příručce se dozvíte, jak na simulacemi optimalizovaný návrh spotřební elektroniky. Dozvíte se více o postupech a nástrojích pro dosažení atraktivního stylistického návrhu a dostatečně tuhé, ale odlehčené konstrukce, pro ověřování odolnosti proti nárazům a pro simulaci výrobního procesu.

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

In this guide, you will learn how to optimize consumer electronics using simulation technologies. Learn more about the procedures and tools to achieve an attractive aesthetic design and enough rigid but lightweight construction, to verify impact resistance and to simulate the manufacturing process.

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

Tato příručka souhrnně prochází všechny aspekty vývoje moderních elektronických systémů – zabývá se návrhem desek s tištěnými spoji, IoT, návrhem senzorů a antén, programováním embeded kódu a ověřováním mechanické odolnosti a chlazením,

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

This eGuide summarizes all aspects of the development of modern electronic systems – it covers design of PCB boards, IoT connectivity, the design of sensors and antennas, embeded code programming and mechanical resistance and thermal management optimization.

eGuide: IoT & Smart Product Development

eGuide: IoT & Smart Product Development

In this eGuide, you will find an introduction to development of „smart“ products, i.e. a connected devices that benefits from IoT or Digital Twins technology.

eGuide: IoT & Smart Product Development

eGuide: IoT & Smart Product Development

V této elektronické příručce naleznete vysvětlení, co představuje vývoj tzv. „smart“ výrobku, tedy zařízení, které je online a  které využívá technologie IoT či Digital Twins.

eBook: Simulation-Driven Design with Altair Inspire

This eBook provides an introduction to the „Simulation Driven Design“ process and gives users, students, and designers new to computer-aided engineering (CAE) the first insight into how to create conceptual designs with simulations.

eBook: Simulation-Driven Design with Altair Inspire

Tento eBook poskytuje úvod do procesu „Simulation Driven Design“ a dává uživatelům, studentům a konstruktérům, kteří jsou nováčky v computer-aided engineering (CAE) první náhled na to, jak vytvářet koncepční návrhy s pomocí simulací.

eBook: Learn Additive Manufacturing with Altair Inspire Print3D

This book aims to focus on fundamental to advanced approaches into the exciting and challenging world of Additive manufacturing using Altair Inspire Print3D. The main objective of writing this book is to provide professional engineers, and researchers with a practice resource on the design and analysis of 3D print, with its recent utilization in – automotive, aerospace, civil, marine structures, etc.

eBook: Learn Casting and Solidifacation with Altair Inspire Cast

Tento eBook poskytuje úvod do simulací slévání a ověřování vyrobitelnosti. Dává uživatelům, studentům, technologům i konstruktérům základní know-how o technologii slévání a zároveň na praktických příkladech naučí provádět simulace v prostředí Inspire Cast.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.