eBrochure: Altair for Aerospace

2022_Altair_Industry Brochure_Aerospace_A5_Web

Tato elektronická brožura od Altair Vás seznámí se simulačními nástroji a metodami v aplikacích pro letectví a kosmonautiku.

Brožura: Elektromagnetismus

Altair-2020_Electromagnetics

Tato brožura vás seznámí s uceleným balíčkem řešení pro elektromagnetické simulace (Feko, Flux, FluxMotr).

Brochure: Electromagnetics

Altair-2020_Electromagnetics

Tato brožura vás seznámí s uceleným balíčkem řešení pro elektromagnetické simulace (Feko, Flux, FluxMotr).

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

Tato příručka souhrnně prochází všechny aspekty vývoje moderních elektronických systémů – zabývá se návrhem desek s tištěnými spoji, IoT, návrhem senzorů a antén, programováním embeded kódu a ověřováním mechanické odolnosti a chlazením,

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

This eGuide summarizes all aspects of the development of modern electronic systems – it covers design of PCB boards, IoT connectivity, the design of sensors and antennas, embeded code programming and mechanical resistance and thermal management optimization.

eGuide: IoT & Smart Product Development

eGuide: IoT & Smart Product Development

V této elektronické příručce naleznete vysvětlení, co představuje vývoj tzv. „smart“ výrobku, tedy zařízení, které je online a  které využívá technologie IoT či Digital Twins.

eGuide: IoT & Smart Product Development

eGuide: IoT & Smart Product Development

In this eGuide, you will find an introduction to development of „smart“ products, i.e. a connected devices that benefits from IoT or Digital Twins technology.

Optimalizace uspořádání antény v čelním skle osobního automobilu

Integrace antény do čelního
skla se stala populární kvůli
lepšímu vzhledu a také pro
větší plochu antény, která
zajistí lepší příjem signálu.
Konstruování takových antén
je však komplexní proces
vyžadující schopnost
analyzovat elektromagnetické
interakce mezi tenkými
dielektrickými vrstvami,
tenkými zapuštěnými vodiči a
okolní karosérií.

Optimization of the antenna arrangement in the windscreen of a passenger car

Integrating the antenna into the windshield has become popular for better appearance and also for the larger antenna area to ensure better signal reception. However, constructing such antennas is a complex process requiring the ability to analyse the electromagnetic interactions between thin dielectric layers, thin embedded conductors and the surrounding bodywork.

Optimizing the Layout of Glass Antena at Daimler

Integrating antennas in windscreens has become popular due to the enhanced aesthetics and the increased antenna surface area that enables improved reception. However, the design of such antennas is a complex procedure, requiring the ability to analyze electromagnetic interactions between thinly layered dielectrics, thin embedded wires and the surrounding vehicle body.

ATCx 2019: prezentace Advanced Engineering

ATCx 2019 Praha - prezentace Advanced Engineering

Balíček prezentací z konference ATCx 2019 Praha od Advanced Engineering. Prezentace jsou v PDF formátu, tj. bez video-sekvencí. V případě zájmu nás kontaktujte.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.