eBrochure: Altair for Aerospace

2022_Altair_Industry Brochure_Aerospace_A5_Web

Tato elektronická brožura od Altair Vás seznámí se simulačními nástroji a metodami v aplikacích pro letectví a kosmonautiku.

Záznam z oborového webináře – CAE simulace nejen pro automobilový průmysl

Trendy CAE simulací pro automobilový průmysl | E-Mobility: Predikce zkratů a přehřátí v Li-Ion bateriích | Nový nástroj pro skládání airbagů v Altair HyperWorks, D2R Reader v Altair RADIOSS | C123 – efektivní simulační proces pro optimalizaci karoserie | Využití Simulation-driven Design v automobilovém průmyslu.

Brochure: Industrial Design

Altair-2020_Industrial_Design

Learn about Altair’s industrial design tools, enabling designers, architects and digital designers to create, evaluate and visualize their visions faster than ever before.

Brožura: Průmyslový design

Altair-2020_Industrial_Design

Seznamte se s nástroji společnosti Altair pro průmyslový design umožňující designérům, architektům a digitálním návrhářům vytvářet, vyhodnocovat a vizualizovat své vize rychleji než kdykoli předtím.

Altair Startup Program Improves 3d-Printed Structures at Urwahn Bikes

Urwahn Bikes is passionate about technology, quality, and design of its #3D-printed bikes. Learn how the Altair Startup program enabled this bicycle manufacturer to push its material usage limit, reducing weight and costs while keeping stiffness and other boundary conditions on target.

Altair Startup Program Improves 3d-Printed Structures at Urwahn Bikes

Společnost Urwahn Bikes si zakládá na kvalitě a designu svých kol s 3D tiskem. Přečtěte si, jak program Altair Startup umožnil tomuto výrobci jízdních kol posunout hranici využití materiálu, snížit hmotnost a náklady při zachování tuhosti a dalších okrajových podmínek.

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

V této příručce se dozvíte, jak na simulacemi optimalizovaný návrh spotřební elektroniky. Dozvíte se více o postupech a nástrojích pro dosažení atraktivního stylistického návrhu a dostatečně tuhé, ale odlehčené konstrukce, pro ověřování odolnosti proti nárazům a pro simulaci výrobního procesu.

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

In this guide, you will learn how to optimize consumer electronics using simulation technologies. Learn more about the procedures and tools to achieve an attractive aesthetic design and enough rigid but lightweight construction, to verify impact resistance and to simulate the manufacturing process.

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

Tato příručka souhrnně prochází všechny aspekty vývoje moderních elektronických systémů – zabývá se návrhem desek s tištěnými spoji, IoT, návrhem senzorů a antén, programováním embeded kódu a ověřováním mechanické odolnosti a chlazením,

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

This eGuide summarizes all aspects of the development of modern electronic systems – it covers design of PCB boards, IoT connectivity, the design of sensors and antennas, embeded code programming and mechanical resistance and thermal management optimization.

eBook: Simulation-Driven Design with Altair Inspire

Tento eBook poskytuje úvod do procesu „Simulation Driven Design“ a dává uživatelům, studentům a konstruktérům, kteří jsou nováčky v computer-aided engineering (CAE) první náhled na to, jak vytvářet koncepční návrhy s pomocí simulací.

eBook: Simulation-Driven Design with Altair Inspire

This eBook provides an introduction to the „Simulation Driven Design“ process and gives users, students, and designers new to computer-aided engineering (CAE) the first insight into how to create conceptual designs with simulations.

eBook: Learn Additive Manufacturing with Altair Inspire Print3D

This book aims to focus on fundamental to advanced approaches into the exciting and challenging world of Additive manufacturing using Altair Inspire Print3D. The main objective of writing this book is to provide professional engineers, and researchers with a practice resource on the design and analysis of 3D print, with its recent utilization in – automotive, aerospace, civil, marine structures, etc.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.