eBook: Learn Additive Manufacturing with Altair Inspire Print3D

This book aims to focus on fundamental to advanced approaches into the exciting and challenging world of Additive manufacturing using Altair Inspire Print3D. The main objective of writing this book is to provide professional engineers, and researchers with a practice resource on the design and analysis of 3D print, with its recent utilization in – automotive, aerospace, civil, marine structures, etc.

Lecture for CTU-FME: Design for 3D printing, topology optimization (video)

ČVUT FS - Přednáška: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace

Design of parts for 3D printing, topological optimization – lecture Advanced Engineering for the Faculty of Mechanical Engineering at CTU Prague.
In cooperation with the Institute of Machining Technology, Design and Metrology, we have prepared a lecture for the subject Additive and Alternative Technologies dedicated to the topic of lightweighting and structural optimization. The lecture is from October 19, 2020.

Přednáška pro ČVUT-FS: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace (video-záznam)

ČVUT FS - Přednáška: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace

Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace – přednáška Advanced Engineering pro Fakultu strojní ČVUT. V rámci spolupráce s Ústavem technologie obrábění, projektování a metrologie jsme pro předmět Aditivní a alternativní technologie připravili přednášku věnovanou tématu odlehčování, strukturálních optimalizací a využití potenciálu aditivní výroby pro návrh tvarově efektivních řešení. V přednášce konané 19.10.2020 studenti získali přehled o optimalizačních metodách a principech, na kterých jsou postaveny, jak zapadají do vývojového cyklu výrobku, jak se kombinují se simulacemi vyrobitelnosti a praktické ukázky z praxe. Nejvíce prostoru bylo věnováno topologickým optimalizacím včetně ukázky pracovního postupu v simulačním nástroji Altair Inspire. Na závěr studenti dostali krátký vhled do pokročilejších simulací a optimalizací, jakými jsou multi-fyzikální a multi-kriteriální optimalizace, lattice struktury nebo stavba optimalizovaných kompozitových dílů. Zájemcům o tuto přednášku je k dispozici prezentace v PDF a video-záznam.

Lecture for CTU-FS: Design of parts for 3D printing, topological optimization (PDF)

ČVUT-FS_AAT - Přednáška 4 - Topologická optimalizace

Design of parts for 3D printing, topological optimization – Advanced Engineering lecture for Faculty of Mechanical Engineering CTU.
In cooperation with the Institute of Machining Technology, Design and Metrology, we prepared a lecture on lightweighting, structural optimization and the potential of additive manufacturing for the design of shape-efficient solutions for the Additive and Alternative Technologies course. In the lecture held on 19 October 2020, students gained an overview of optimization methods and the principles on which they are based, how they fit into the product development cycle, how they are combined with manufacturability simulations and practical examples from the field. Most space was devoted to topology optimizations, including a demonstration of the workflow in the Altair Inspire simulation tool. Finally, students were given a brief insight into more advanced simulations and optimizations such as multi-physics and multi-criteria optimizations, lattice structures or building optimized composite parts.
A PDF presentation and video recording are available for those interested in this talk.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Lecture for CTU-FME: Design for 3D printing, topology optimization (PDF)

Design of parts for 3D printing, topological optimization – lecture Advanced Engineering for the Faculty of Mechanical Engineering at CTU Prague.
In cooperation with the Institute of Machining Technology, Design and Metrology, we have prepared a lecture for the subject Additive and Alternative Technologies dedicated to the topic of lightweighting and structural optimization. The lecture is from October 19, 2020.

Přednáška pro ČVUT-FS: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace (PDF)

ČVUT-FS_AAT - Přednáška 4 - Topologická optimalizace

Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace – přednáška Advanced Engineering pro Fakultu strojní ČVUT.
V rámci spolupráce s Ústavem technologie obrábění, projektování a metrologie jsme pro předmět Aditivní a alternativní technologie připravili přednášku věnovanou tématu odlehčování, strukturálních optimalizací a využití potenciálu aditivní výroby pro návrh tvarově efektivních řešení. V přednášce konané 19.10.2020 studenti získali přehled o optimalizačních metodách a principech, na kterých jsou postaveny, jak zapadají do vývojového cyklu výrobku, jak se kombinují se simulacemi vyrobitelnosti a praktické ukázky z praxe. Nejvíce prostoru bylo věnováno topologickým optimalizacím včetně ukázky pracovního postupu v simulačním nástroji Altair Inspire. Na závěr studenti dostali krátký vhled do pokročilejších simulací a optimalizací, jakými jsou multi-fyzikální a multi-kriteriální optimalizace, lattice struktury nebo stavba optimalizovaných kompozitových dílů.
Zájemcům o tuto přednášku je k dispozici prezentace v PDF a video-záznam.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.