Brožura: Průmyslový design

Altair-2020_Industrial_Design

Seznamte se s nástroji společnosti Altair pro průmyslový design umožňující designérům, architektům a digitálním návrhářům vytvářet, vyhodnocovat a vizualizovat své vize rychleji než kdykoli předtím.

Brochure: Industrial Design

Altair-2020_Industrial_Design

Learn about Altair’s industrial design tools, enabling designers, architects and digital designers to create, evaluate and visualize their visions faster than ever before.

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

V této příručce se dozvíte, jak na simulacemi optimalizovaný návrh spotřební elektroniky. Dozvíte se více o postupech a nástrojích pro dosažení atraktivního stylistického návrhu a dostatečně tuhé, ale odlehčené konstrukce, pro ověřování odolnosti proti nárazům a pro simulaci výrobního procesu.

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

In this guide, you will learn how to optimize consumer electronics using simulation technologies. Learn more about the procedures and tools to achieve an attractive aesthetic design and enough rigid but lightweight construction, to verify impact resistance and to simulate the manufacturing process.

Altair Inspire Studio – Webinar recording

In this webinar, Adel Matar will show you in a live demo how to use Altair Inspire Studio (replaces Evolve) to create attractive designs, how to use freeform and parametric sketching, use volume modeling, PolyNURBS surfaces, and create photorealistic visualizations.

Altair Inspire Studio – Záznam z webináře

V tomto webináři vám Adel Matar v živém demu předvede jak pracovat prostředí programu Altair Inspire Studio (nahrazuje Evolve), jak vytvořit atraktivní design, jak použít volné a parametrické skicování, použít objemové modelování, PolyNURBS plochy a vytvářet fotorealistické vizualizace.

Altair Inspire Studio – Webinar recording

In this webinar Mr. Adel Matar shows you how to work with new industrial design tool Altair Inspire Studio, how to create attractive designs, use free-form and parametric sketching, use solid modeling and PolyNURBS,

Design and functional concepts with Altair tools

Altair Inspire Studio offers a parametric CAID (Computer Aided Industrial Design) modelling environment with a design history tree as we are used to from CAD tools. Individual design parameters can be reversed and the final shape can be tuned.

Design and functional concepts with Altair tools

Altair Inspire Studio offers a parametric CAID (Computer Aided Industrial Design) modelling environment with a design history tree as we are used to from CAD tools. Individual design parameters can be reversed and the final shape can be tuned.

Designové a funkční koncepty s nástroji Altair

Altair Inspire Studio nabízí parametrické CAID (Computer Aided Industrial Design) modelovací prostředí se stromem historie konstruování, jak jsme zvyklí z CAD nástrojů. Jednotlivé parametry konstrukce lze zpětně upravovat a výsledný tvar tím ladit.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.