Lecture for CTU-FME: Design for 3D printing, topology optimization (video)

ČVUT FS - Přednáška: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace

Design of parts for 3D printing, topological optimization – lecture Advanced Engineering for the Faculty of Mechanical Engineering at CTU Prague.
In cooperation with the Institute of Machining Technology, Design and Metrology, we have prepared a lecture for the subject Additive and Alternative Technologies dedicated to the topic of lightweighting and structural optimization. The lecture is from October 19, 2020.

Přednáška pro ČVUT-FS: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace (video-záznam)

ČVUT FS - Přednáška: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace

Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace – přednáška Advanced Engineering pro Fakultu strojní ČVUT. V rámci spolupráce s Ústavem technologie obrábění, projektování a metrologie jsme pro předmět Aditivní a alternativní technologie připravili přednášku věnovanou tématu odlehčování, strukturálních optimalizací a využití potenciálu aditivní výroby pro návrh tvarově efektivních řešení. V přednášce konané 19.10.2020 studenti získali přehled o optimalizačních metodách a principech, na kterých jsou postaveny, jak zapadají do vývojového cyklu výrobku, jak se kombinují se simulacemi vyrobitelnosti a praktické ukázky z praxe. Nejvíce prostoru bylo věnováno topologickým optimalizacím včetně ukázky pracovního postupu v simulačním nástroji Altair Inspire. Na závěr studenti dostali krátký vhled do pokročilejších simulací a optimalizací, jakými jsou multi-fyzikální a multi-kriteriální optimalizace, lattice struktury nebo stavba optimalizovaných kompozitových dílů. Zájemcům o tuto přednášku je k dispozici prezentace v PDF a video-záznam.

Lecture for CTU-FS: Design of parts for 3D printing, topological optimization (PDF)

ČVUT-FS_AAT - Přednáška 4 - Topologická optimalizace

Design of parts for 3D printing, topological optimization – Advanced Engineering lecture for Faculty of Mechanical Engineering CTU.
In cooperation with the Institute of Machining Technology, Design and Metrology, we prepared a lecture on lightweighting, structural optimization and the potential of additive manufacturing for the design of shape-efficient solutions for the Additive and Alternative Technologies course. In the lecture held on 19 October 2020, students gained an overview of optimization methods and the principles on which they are based, how they fit into the product development cycle, how they are combined with manufacturability simulations and practical examples from the field. Most space was devoted to topology optimizations, including a demonstration of the workflow in the Altair Inspire simulation tool. Finally, students were given a brief insight into more advanced simulations and optimizations such as multi-physics and multi-criteria optimizations, lattice structures or building optimized composite parts.
A PDF presentation and video recording are available for those interested in this talk.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Lecture for CTU-FME: Design for 3D printing, topology optimization (PDF)

Design of parts for 3D printing, topological optimization – lecture Advanced Engineering for the Faculty of Mechanical Engineering at CTU Prague.
In cooperation with the Institute of Machining Technology, Design and Metrology, we have prepared a lecture for the subject Additive and Alternative Technologies dedicated to the topic of lightweighting and structural optimization. The lecture is from October 19, 2020.

Přednáška pro ČVUT-FS: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace (PDF)

ČVUT-FS_AAT - Přednáška 4 - Topologická optimalizace

Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace – přednáška Advanced Engineering pro Fakultu strojní ČVUT.
V rámci spolupráce s Ústavem technologie obrábění, projektování a metrologie jsme pro předmět Aditivní a alternativní technologie připravili přednášku věnovanou tématu odlehčování, strukturálních optimalizací a využití potenciálu aditivní výroby pro návrh tvarově efektivních řešení. V přednášce konané 19.10.2020 studenti získali přehled o optimalizačních metodách a principech, na kterých jsou postaveny, jak zapadají do vývojového cyklu výrobku, jak se kombinují se simulacemi vyrobitelnosti a praktické ukázky z praxe. Nejvíce prostoru bylo věnováno topologickým optimalizacím včetně ukázky pracovního postupu v simulačním nástroji Altair Inspire. Na závěr studenti dostali krátký vhled do pokročilejších simulací a optimalizací, jakými jsou multi-fyzikální a multi-kriteriální optimalizace, lattice struktury nebo stavba optimalizovaných kompozitových dílů.
Zájemcům o tuto přednášku je k dispozici prezentace v PDF a video-záznam.

Structural Optimization and 3D printing for Milling Head

CAD 2020/3 - Inovativní řešení frézovací hlavy

3D metal printing and advanced computing
methods currently allow
optimize the shape of the cutter to make it better weight-to-stiffness ratio. And it significanly improves its dynamic parameters. Read the article published in CAD magazine (3/2020).

Strukturální optimalizace a 3D tisk pro frézovací hlavu

CAD 2020/3 - Inovativní řešení frézovací hlavy

Jak možnosti 3D tisku kovů a pokročilé výpočtové
metody v současnosti umožňují
optimalizovat tvar frézy tak, aby lepším
poměrem hmotnosti a tuhosti byly výrazně
zlepšeny její dynamické vlastnosti? Přečtěte si článek pro časopis CAD (3/2020).

Topology optimization for Formula Student

Ondřej Vaverka - optimalizace těhlice pro Formuli Student

The article presents the design process, manufacturing and testing of a prototype of an axle carrier for Formula Student race car.
The axle carrier is topologically optimized and additively manufactured using selective laser melting (SLM).

Topology optimization for Formula Student

Ondřej Vaverka - optimalizace těhlice pro Formuli Student

The article presents the design process, manufacturing and testing of a prototype of an axle carrier for Formula Student race car.
The axle carrier is topologically optimized and additively manufactured using selective laser melting (SLM).

Structural optimization

Strukturální optimalizace

What Structural optimization means? How is the product optimized in terms of weight, stiffness or other parameters? A real case study of using Altair tools. On-line article from portal Engineering.sk / Strojarstvo.sk from 1.10.2019

Strukturální optimalizace

Strukturální optimalizace

Co jsou to strukturální optimalizace? Jak se optimalizuje výrobek z pohledu hmotnosti, tuhosti nebo dalších parametrů? Reálný příklad z praxe při použití nástrojů od Altair.
On-line článek z portálu Engineering.sk / Strojarstvo.sk z 1.10.2019

ATCx 2019 – prezentace partnerů

ATCx 2019 - prezentace partnerů

Balíček prezentací z konference ATCx 2019 Praha od partnerů (VŠB-TU Ostrava, VUT Brno, RTI-ZČU Plzeň, SolidVision, TD-IS) Engineering. Prezentace jsou v PDF formátu.

ATCx 2019 – presentation of partners

ATCx 2019 - prezentace partnerů

Presentation package from the „ATCx 2019 Prague“ conference from our partners (VŠB-TU Ostrava, Brno University of Technology, RTI-ZČU Plzeň, SolidVision, TD-IS) Engineering. Presentations are in PDF format.

ATCx 2019: prezentace Altair

ATCx 2019 - prezentace od Altair

Balíček prezentací z konference ATCx 2019 Praha od Altair. Prezentace jsou v PDF formátu, tj. bez video-sekvencí. V případě zájmu nás kontaktujte.

ATCx 2019: Altair presentation

ATCx 2019 - prezentace od Altair

Presentation package from ATCx 2019 Prague from Altair. Presentations are in PDF format, ie without video sequences. If you are interested, please contact us.

ATCx 2019: prezentace Advanced Engineering

ATCx 2019 Praha - prezentace Advanced Engineering

Balíček prezentací z konference ATCx 2019 Praha od Advanced Engineering. Prezentace jsou v PDF formátu, tj. bez video-sekvencí. V případě zájmu nás kontaktujte.

Odlehčené konstrukce zemědělské techniky umožňuje topologická optimalizace a nové výrobní metody

Společnost Amazone vyvíjí a vyrábí inovativní zemědělské stroje s vysokou úrovní kvality, které umožňují a podporují moderní a ekonomické způsoby zemědělského hospodaření. Aby těchto standardů mohla společnost Amazon dosáhnout a uspět u svých zákazníků, využívá pokročilé vývojové nástroje, procesy a výrobní metody.
Článek publikovaný v časopisu CAD č. 4/2017.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.