eGuide to Urban Air Mobility

2022_CORP_Campaign_UrbanAirMobility_eGuide_01

Tato elektronická příručka Vás seznámí s problematikou, výzvami a možnými řešeními při vývoji městských letounů.

eBrochure: Altair for Aerospace

2022_Altair_Industry Brochure_Aerospace_A5_Web

Tato elektronická brožura od Altair Vás seznámí se simulačními nástroji a metodami v aplikacích pro letectví a kosmonautiku.

Záznam z oborového webináře – CAE simulace nejen pro automobilový průmysl

Trendy CAE simulací pro automobilový průmysl | E-Mobility: Predikce zkratů a přehřátí v Li-Ion bateriích | Nový nástroj pro skládání airbagů v Altair HyperWorks, D2R Reader v Altair RADIOSS | C123 – efektivní simulační proces pro optimalizaci karoserie | Využití Simulation-driven Design v automobilovém průmyslu.

CAE a umělá inteligence v praxi

2021_CAE a umělá inteligence v praxi

Přečtěte si článek vzniklý ve spolupráci s MM Průmyslovým spektrem o tom, jak CAE a IT technologie umělé inteligence společně přinášejí nový progresivní trend v simulacích.

Odlehčovací optimalizace 3D tištěné frézy

Přečtěte si článek, publikovaný v časopise MM Průmyslové spektrum, o vývoji odlehčené obráběcí frézy, která odolá extrémním provozním podmínkám a přitom umožní proces obrábění urychlit.

Relief optimization of a 3D printed cutter (CZ)

Read an article published in the magazine MM Průmyslové spektrum about the development of a lightweight machining cutter that can withstand extreme operating conditions while allowing the machining process to be accelerated.

Lecture for CTU-FME: Design for 3D printing, topology optimization (video)

ČVUT FS - Přednáška: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace

Design of parts for 3D printing, topological optimization – lecture Advanced Engineering for the Faculty of Mechanical Engineering at CTU Prague.
In cooperation with the Institute of Machining Technology, Design and Metrology, we have prepared a lecture for the subject Additive and Alternative Technologies dedicated to the topic of lightweighting and structural optimization. The lecture is from October 19, 2020.

Přednáška pro ČVUT-FS: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace (video-záznam)

ČVUT FS - Přednáška: Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace

Návrh dílů pro 3D tisk, topologická optimalizace – přednáška Advanced Engineering pro Fakultu strojní ČVUT. V rámci spolupráce s Ústavem technologie obrábění, projektování a metrologie jsme pro předmět Aditivní a alternativní technologie připravili přednášku věnovanou tématu odlehčování, strukturálních optimalizací a využití potenciálu aditivní výroby pro návrh tvarově efektivních řešení. V přednášce konané 19.10.2020 studenti získali přehled o optimalizačních metodách a principech, na kterých jsou postaveny, jak zapadají do vývojového cyklu výrobku, jak se kombinují se simulacemi vyrobitelnosti a praktické ukázky z praxe. Nejvíce prostoru bylo věnováno topologickým optimalizacím včetně ukázky pracovního postupu v simulačním nástroji Altair Inspire. Na závěr studenti dostali krátký vhled do pokročilejších simulací a optimalizací, jakými jsou multi-fyzikální a multi-kriteriální optimalizace, lattice struktury nebo stavba optimalizovaných kompozitových dílů. Zájemcům o tuto přednášku je k dispozici prezentace v PDF a video-záznam.

Strukturální optimalizace a 3D tisk pro frézovací hlavu

CAD 2020/3 - Inovativní řešení frézovací hlavy

Jak možnosti 3D tisku kovů a pokročilé výpočtové
metody v současnosti umožňují
optimalizovat tvar frézy tak, aby lepším
poměrem hmotnosti a tuhosti byly výrazně
zlepšeny její dynamické vlastnosti? Přečtěte si článek pro časopis CAD (3/2020).

Structural Optimization and 3D printing for Milling Head

CAD 2020/3 - Inovativní řešení frézovací hlavy

3D metal printing and advanced computing
methods currently allow
optimize the shape of the cutter to make it better weight-to-stiffness ratio. And it significanly improves its dynamic parameters. Read the article published in CAD magazine (3/2020).

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.