eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

In this guide, you will learn how to optimize consumer electronics using simulation technologies. Learn more about the procedures and tools to achieve an attractive aesthetic design and enough rigid but lightweight construction, to verify impact resistance and to simulate the manufacturing process.

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

V této příručce se dozvíte, jak na simulacemi optimalizovaný návrh spotřební elektroniky. Dozvíte se více o postupech a nástrojích pro dosažení atraktivního stylistického návrhu a dostatečně tuhé, ale odlehčené konstrukce, pro ověřování odolnosti proti nárazům a pro simulaci výrobního procesu.

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

This eGuide summarizes all aspects of the development of modern electronic systems – it covers design of PCB boards, IoT connectivity, the design of sensors and antennas, embeded code programming and mechanical resistance and thermal management optimization.

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

Tato příručka souhrnně prochází všechny aspekty vývoje moderních elektronických systémů – zabývá se návrhem desek s tištěnými spoji, IoT, návrhem senzorů a antén, programováním embeded kódu a ověřováním mechanické odolnosti a chlazením,

Altair SimLab: From CAD to Complex Analysis

SimLab - webinar recording 2020 (BMW Motorrad)

In this webinar, you will learn how Altair SimLab works, how it helps streamline model preparation for FEA analysis, and what savings it has brought when it comes to BMW Motorrad in developing crankshaft variants.

Altair SimLab: From CAD to Complex Analysis

SimLab - webinar recording 2020 (BMW Motorrad)

V tomto webináři se dozvíte, jak pracuje Altair SimLab, jak pomáhá zefektivnit přípravu modelů pro FEA analýzy a jaké úspory přinesl po zavedení v BMW Motorrad při vývoji variant klikových hřídelů.

Altair SimLab in BMW

Altair SimLab v BMW Motorrad - článek v časopise CAD 2019/4

What is Altair SimLab and SimLab sT? An article from the 4th issue of CAD magazine introduces you to this product and shows how it helps streamline the development of crankshafts in BMW Motorrad.

Altair SimLab v BMW

Altair SimLab v BMW Motorrad - článek v časopise CAD 2019/4

Co je nástroj Altair SimLab a SimLab sT? Článek ze 4. čísla časopisu CAD vás seznámí s tímto produktem a ukáže, jak pomáhá zefektivnit vývoj klikových hřídelů v BMW Motorrad.

ATCx 2019: Altair presentation

ATCx 2019 - prezentace od Altair

Presentation package from ATCx 2019 Prague from Altair. Presentations are in PDF format, ie without video sequences. If you are interested, please contact us.

ATCx 2019: prezentace Altair

ATCx 2019 - prezentace od Altair

Balíček prezentací z konference ATCx 2019 Praha od Altair. Prezentace jsou v PDF formátu, tj. bez video-sekvencí. V případě zájmu nás kontaktujte.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.