eBrochure: Altair for Aerospace

2022_Altair_Industry Brochure_Aerospace_A5_Web

Tato elektronická brožura od Altair Vás seznámí se simulačními nástroji a metodami v aplikacích pro letectví a kosmonautiku.

Záznam z oborového webináře – CAE simulace nejen pro automobilový průmysl

Trendy CAE simulací pro automobilový průmysl | E-Mobility: Predikce zkratů a přehřátí v Li-Ion bateriích | Nový nástroj pro skládání airbagů v Altair HyperWorks, D2R Reader v Altair RADIOSS | C123 – efektivní simulační proces pro optimalizaci karoserie | Využití Simulation-driven Design v automobilovém průmyslu.

SimSolid Methods for Automotive Structures

SimSolid methods for automotive structures

V této metodice se dozvíte postupy pro Altair SimSolid při použití pro simulace automobilových struktur. Dozvíte se jak definovat bodové a švové svary a další kontakty, jak nastavit model pro výpočet a jak používat post-processingové funkce.

SimSolid Methods for Automotive Structures

SimSolid methods for automotive structures

This is a process document for SimSolid which details methods to use the program in the automotive industry. In particular, the focus is on early design simulation of automotive subassemblies. The methods are general enough that they can be implemented with any program where automotive sub-structures are designed and analyzed for normal modes and linear statics.

Altair SimSolid: Unlocking the Sectrets to Fast and Accurate Simulation

SimSolid webinar 2019-11

In this webinar you will learn more about technology and computational methods of SimSolid, why it calculates faster than a traditional finite element CAE system, how to use it for the analysis of many design variants and how accurate it is. The webinar will show you how to use it at CNH Industrial (including brands like Iveco, New Holland, etc.), Andron Handling and Renault. You will see practical live demonstrations of the system.

Altair SimSolid: Unlocking the Sectrets to Fast and Accurate Simulation

SimSolid webinar 2019-11

V tomto webináři se detailněji dozvíte o technologiích a výpočetních metodách, proč počítá řádově rychleji než tradiční konečně-prvkový CAE systém, jak jej použít pro analýzy mnoha variant konstrukčních návrhů a jaké
dosahuje přesnosti. Webinář přiblíží příklady užití v CNH Industrial (koncern zahrnuje značky jako Iveco, New Holland apod.), Andron Handling a Renault. Nechybí praktické ukázky práce se systémem.

eBook: Simulation Revolution with Altair SimSolid

2021_SimSolid_eBook

In the eBook published by Altair University, the authors present a new simulation method used in SimSolid. Nowadays we hear buzzwords and stop taking them seriously. However, when we look at SimSolid, we think and believe that the notion of a „revolutionary“ simulation method not only makes sense, but is also a corresponding description.

eBook: Simulation Revolution with Altair SimSolid

2021_SimSolid_eBook

V eBooku vydaném Altair University vám autoři představí novou simulační metodu užitou v SimSolidu. V dnešní
době slyšíme soustu „buzzwords“ a přestáváme je brát vážně. Avšak při pohledu na SimSolid si myslíme a
věříme, že pojem „revoluční“ simulační metoda nejenže dává smysl, ale je také odpovídajícím popisem toho, čím je.

Verification of conceptual designs

SimSolid - článek MM Spektrum 2019/10

Verification of conceptual designs at an early stage of development, Simulation Driven Design and new computational methods and algorithms. In practice, implemented in the „revolutionary“ tool Altair SimSolid. Article of MM Spektrum 2019/10

Ověřování koncepčních návrhů

SimSolid - článek MM Spektrum 2019/10

Ověřování koncepčních návrhů v raném stádiu vývoje, Simulation Driven Design a nové výpočtářské metody a algoritmy. V praxi realizované v „revolučním“ nástroji Altair SimSolid. Článek časopisu MM Spektrum 2019/10

ATCx 2019: prezentace Advanced Engineering

ATCx 2019 Praha - prezentace Advanced Engineering

Balíček prezentací z konference ATCx 2019 Praha od Advanced Engineering. Prezentace jsou v PDF formátu, tj. bez video-sekvencí. V případě zájmu nás kontaktujte.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.