Metody pro strukturální optimalizace

| Software | Simulation-driven Design | Metody pro strukturální optimalizace Jak vybrat správnou metodu pro strukturální optimalizace Výrobci neustále hledají způsoby, jak navrhnout lehké, nákladově efektivní a vysoce výkonné produkty. V tomto článku si představíme některé z optimalizačních metod, které jsou součástí tzv. přístupu Simulation-driven Design, potažmo v softwarových nástrojů od společnosti Altair. V Simulation-driven Design postupech se využívají CAE simulace přímo … Číst dál

Altair Inspire & SimSolid

Rodina produktů „Simulation-Driven Design“ obsahuje nástroj Inspire dosud určený především pro koncepční návrhy a optimalizace a nástroj SimSolid pro extrémně rychlé analýzy detailních konstrukcí. Nyní lze využít obojí funkcionalitu v jednom řešení.

Statické strukturální analýzy

Poskytujeme lineární, nelineární i kvazistatické výpočty a pevnostní analýzy pro určení
požadované tuhosti, pevnosti, odolnosti a životnosti konstrukcí.

CAE simulace a optimalizace

Physics simulation

ALTAIR HYPERWORKS nabízí nástroje pro modelování, analýzy, optimalizace, vizualizace a automatizaci procesů
v oblastech strukturální mechaniky, multi-body simulací, proudění tekutin,
elektromagnetismu a multi-fyziky.

Multi-body simulace

Řešíme multibody simulace v oblastech biomechaniky, aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel, a také poskytujeme doporučení pro optimalizace podvozků silničních a kolejových vozidel.

Simulation-driven Design

Simulation-driven Design

Rodina produktů ALTAIR INSPIRE, ALTAIR SIMSOLID a další nástroje se zaměřují zejména na simulace v koncepční fázi návrhu výrobku – obsahuje
aplikace pro statické analýzy, topologické optimalizace, dynamiku těles, simulace
technologických procesů a nástroje pro matematické, fyzikální a systémové modelování.

Průmyslový design

Inspire Studio: 3D Printed Pen Extreme by Francesco Di Giuseppe

CAID nástroje od Altair umožňují vytvářet kreativní návrhy snadněji, rychleji a s podporou nejširší škály modelovacích a renderovacích metod a technik.

Vyzkoušejte ALTAIR INSPIRE STUDIO – „all-in-one“ řešení pro průmyslové designéry, architekty a kreativní vývojové inženýry.

High-performance Computing

High-performance Computing

ALTAIR PBS WORKS zjednodušuje a automatizuje správu prováděných simulačních úloh, využívání IT infrustruktury, HPC clusterů a cloudu. Řešnim na klíč je pak služba ALTAIR UNLIMITED kombinující poskytnutí IT infrastruktury, nástrojů pro správu úloh, licence HyperWorks a podporu.

Dynamické analýzy

Řešíme složité dynamické strukturální analýzy na základě FEM simulací jako jsou virtuální
nárazové a pádové zkoušky, exploze a simulace jiných rychlých dějů.

Internet of Things

Internet of Things

ALTAIR SMARTWORKS je platforma pro řešení aplikací na bázi technologií internetu věcí (IoT). Nejen pro aplikace, kdy sledujeme a vyhodnocujeme v kontextu parametry virtuálního modelu a fyzického výrobku (Digital Twins).

Pasivní bezpečnost vozidel

Specializujeme se na simulace nárazů, technické výpočty ve vývoji zádržných systémů a
simulace dopadu nárazů s pomocí virtuálních figurín.

Data Analytics & AI

Data Analytics

Řešení ALTAIR pro datovou analytiku s využitím AI: DSML platforma a nástroje pro sběr velkého objemu heterogenních i nestrukturovaných dat, tvorbu pokročilých analýz a predikcí a pro datové vizualizace. To vše v bezkonkurenčně intuitivním uživatelském prostředí pro běžné uživatele.

Optimalizace

V rámci optimalizace konstrukčních částí pomáháme zpevňovat konstrukce, snižovat jejich hmotnost a efektivně využívat materiál.

Altair Partner Alliance

Altair Partner Alliance

Díky partnerské alianci (APA) s dalšími výrobci softwaru, máte možnost využít i desítky dalších nástrojů za použití licenčních jednotek Altair Units. Tedy bez dalších nákladů.

CFD a termální analýzy

Analyzujeme a navrhujeme opatření k zefektivnění proudění ve statických i dynamických systémech. Zkoumáme interakce mezi tekutinou a mechanickou konstrukcí a vyhodnocujeme tepelné účinky.

Altair One

Altair One

Platforma ALTAIR ONE sjednocuje přístup k softwarovým aplikacím, výpočetním zdrojům v cloudu a technickou podporu do jednoho prostředí.

Elektromagnetismus

Zkoumáme chování nízko- a vysoko-frekvenčních EM polí, sledujeme interakci s mechanickou konstrukcí, tepelné účinky a u vysoko-frekvenčních polí simulujeme šíření signálu.

Specifické služby

Našim zákazníkům dodávíme i dílčí či specifické služby jako je příprava a tvorba modelů pro výpočty, postprocesing konečně-
prvkových analýz, stejně jako odborné poradenství a řešení atypických simulací.

Customizace

Poskytujeme služby zákaznického přizpůsobení pro efektivní využívání CAE nástrojů jako například tvorbu automatizačních scriptů a datové integrace.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.