Banner - Data Analytics

Data Analytics & AI

Řešení ALTAIR pro datovou analytiku s využitím AI: DSML platforma a nástroje pro sběr velkého objemu heterogenních i nestrukturovaných dat, tvorbu pokročilých analýz a predikcí a pro datové vizualizace. To vše v bezkonkurenčně intuitivním uživatelském prostředí pro běžné uživatele.

Řešení pro datovou analytiku od Altair představuje na jedné straně ucelenou platformu RapidMiner pro celé workflow zpracování dat a na druhé straně sadu specializovaných nástrojů pro jednotlivé aktivity, jakými jsou především Monarch, PanopticonKnowledge Studio. Navíc Altair implementuje technologie strojového učení a umělé inteligence do svých klasických simulačních nástrojů HyperWorks, HyperStudy či zcela nových – DesignAI, PhysicsAI.

Altair se ve vývoji svých nástrojů zaměřuje především na běžné business uživatele a zpřístupňuje jim díky pokročilým technologiím funkce dosud zvládané jen datovými specialisty. Věří, že v blízké budoucnosti bude schopnost využít, zpracovat a vyhodnotit podniková data nezbytnou kompetencí pro mnoho profesí. Přináší tzv. Frictionless AI.

Seznamte se s řešeními pro pokročilé analýzy dat:

 • Sběr a transformace dat. Altair nabízí nejrychlejší a nejsnadnější způsob, jak extrahovat data z obtížných, polostrukturovaných dat, jako jsou PDF, tabulky a textové soubory, stejně jako z velkých dat a dalších strukturovaných dat a dále je připravit pro pokročilé analýzy – Altair RapidMinerMonarch.
 • Automatizace dat. Automatizujte sběr dat, čištění dat a jejich transformaci. K přijímání správných rozhodnutí používejte důvěryhodná a přesná data – Altair Monarch (příprava dat), Altair Monarch Server (automatizace), Altair Knowledge Hub (spolupráce)
 • Generujte náhled. Využijte pokročilé strojové učení a AI. Pochopte, co ovlivňuje vaše podnikání – Altair Knowledge Studio
 • Využijte strojové učení a umělou inteligenci – pomocí AI/ML se rychle dostanete k informacím, které potřebujete odhalit ze zdrojových dat. Řešení od Altair poskytují transparentnost a automatizaci pomocí funkcí, jako jsou AutoMLExplainable AI, a zjednodušují tak tvorbu důvěryhodných modelů – Altair RapidMiner, Knowledge Studio
 • Sdílejte pohledy na data. Vizualizujte provozní výkonnost v reálném čase. Rozpoznejte anomálie, trendy a shluky během několika sekund – Altair Panopticon.

Poznejte výhody a široký způsob využití


DSML platforma RapidMiner

Altair RapidMiner je DSML (Data Science Machine Learning) platforma, kterou budete potřebovat k podpoře všech uživatelů v organizaci, kteří se budou podílet na analýzách dat, předpovídání trendů a nasazování modelů v aplikacích s největším přínosem.

Užití DSML modelů je v průmyslové praxi široké. Jedná se jak o technické aplikace jako např. preventivní údržba, vyhodnocení fyzických zkoušek, řízení jakosti, řízení nákladů záručního a pozáručního servisu, tak o „back-office“ aplikace jako je predikce chování zákazníků, řízení efektivity dodavatelského řetězce, řízení rizik či marketing.


Příprava dat s Altair Monarch

Altair Monarch je „enterprise“ řešení pro přípravu dat pro datové analýzy. Zahrnuje sběr dat (import nebo napojení se na datové zdroje), ošetření chyb a nekonzistencí v datech (chybějící data, chyby měření, šum, odstranění duplikací apod.), harmonizaci a spojování dat z různých zdrojů a transformaci dat do dále zpracovatelných struktur.

Takto připravená data jsou pak připravená pro analýzy pomocí nejrůznějších BI a ML nástrojů. A bez potřeby znalosti programování.


Ke stažení: Seznamte se s principy a základy technologií umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) díky eBooku od Altair University nebo jen přehledového eGuide. Zjistěte, jak se strojové učení uplatňuje v engineeringu, a v brožuře Data Analytics si přečtěte, jaká řešení firma Altair nabízí.

Jak na využití potenciálu strojového učení v praxi? Přečtěte si články od Advanced Engineering Datová analytika a strojové učení v praxiAltair RapidMiner: Analýza a predikce pro každého.

Nástroje Data Analytics & AI:


Altair RapidMiner

Altair RapidMiner

RapidMiner je DSML (Data Science Machine Learning) platforma, která uživatelům, bez nutnosti hlubokých technických znalostí o datových analýzách, umožňuje se připojovat nejrůznějším podnikovým datovým zdrojům, data transformovat, zpracování dat automatizovat, vyvíjet modely na základě strojového učení a nasazovat je do produkce. A následně modely aplikovat v nejrůznějších datových analýzách a každodenním použití.

RapidMiner si zakládá na transparentnosti a schopnosti zpřístupnit datovou vědu běžným business uživatelům. Přednostně využívá vizuální modelování procesů zpracování dat tak, aby byly srozumitelné, důvěryhodné a výsledné modely nasaditelné do užívání.

Mnoho činností je zautomatizováno, RapidMiner např. efektivně pomáhá s volbou a ověřováním nejvhodnějšího modelu pro danou úlohu a obejdete se bez znalosti programování.

Pro datové specialisty je zde naopak k dispozici prostředí pro zahrnutí manuálního kódu nebo detailních přizpůsobení.

Doporučujeme: RapidMiner na altair.com | RapidMiner.com | Článek: Datová analytika a strojové učení v praxi | Článek: Altair RapidMiner: Analýza a predikce pro každého | RapidMiner Academy – vzdělávací materiály

Více na altair.com…


Altair Monarch

Altair Monarch

Monarch je desktopová „self-service“ aplikace pro přípravu dat, kterou potřebujeme pro následné analýzy. Nabízí nejsnadnější cestu, jak přistupovat k datovým zdrojům, jak data čistit, připravit a propojovat. A to i pro PDF či semi-structured textové soubory.

Monarch se připojuje na potřebné datové zdroje včetně strukturovaných i nestrukturovaných dat, dat v cloudu a big data. Připojení k datům, čištění ani manipulace s daty je intuitivní a nevyžaduje programování.

Monarch dokáže rychle převést různorodé datové formáty na řádky a sloupce pro použití v analýzách. Více než 80 předem připravených funkcí pro přípravu dat znamená, že úlohy přípravy dat lze dokončit rychle a bez chyb. Více času je pak možné vynaložit na získávání hodnoty ze zpracovávaných dat, a naopak neztrácet příliš na jejich uvedení k použitelnosti.

Doporučujeme: Data Preparation | Guide: Guide to Self-Service Data Preparation | Technical Document: Altair Monarch – Enterprise-Class Data Transformation | Webinar: Data Science for Engineers Series 2 – Data Collection, Preparation, and Understanding

Více na altair.com…


Altair Knowledge Studio

Altair Knowledge Studio

Řešte business problémy a předvídejte výsledky a dopady s přesností, efektivitou a agilitou.

Knowledge Studio je špičkové snadno použitelné řešení pro strojové učení a prediktivní analýzy, které rychle vizualizuje data a rychle generuje srozumitelné výsledky – bez potřeby jediného řádku kódu.

Knowledge Studio, uznávaný lídr v oblasti analytiky, přináší transparentnost a automatizaci strojového učení pomocí funkcí, jako je AutoMLExplainable AI, aniž by omezoval způsob konfigurace a ladění modelů, což vám dává kontrolu nad vytvářením modelů.

Doporučujeme: Machine Learning | Technical Document: Machine Learning in Engineering | Webinar: Data Science for Engineers Series 2 – Predictive Modeling and Evaluation| Webinar: Increasing the Value of Your Data: Getting Started with Machine Learning | eBook: Make Machine Learning Work for You

Více na altair.com…


Altair Panoption

Altair Panopticon

Získejte rychlou vizuální analýzu a monitorování časově kritických dat bez nutnosti kódování.

Panopticon umožňuje „business“ uživatelům, analytikům a inženýrům – lidem, kteří jsou nejblíže k řešenému problému – vytvářet, upravovat a nasazovat sofistikované vizualizace dat a aplikace pro zpracování datových toků (data streams). A to s rozhraním drag-and-drop. Mohou se připojit prakticky k jakémukoli zdroji dat, včetně big data zdrojů, SQLNoSQL databází a message queues. Mohou vyvíjet komplexní programy pro zpracování událostí a navrhovat grafická uživatelská rozhraní přinášející potřebný vhled a pohledy na objemná data tolik potřebná pro kompetentní rozhodování.

Doporučujeme: Data Visualization | Webinar: Data Science for Engineers: Deployment and Visualization | eGuide: Implement Effective Manufacturing Process Analytics

Více na altair.com…


Zjistěte více o Data Analytics na stránkách Altair.com.

logo-textVýhody softwarových nástrojů od Altair: 

Altair HyperWorks X

Široký záběr simulačních technologií včetně multifyzikálních analýz a optimalizací.

Nejpokročilejší technologie umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Integrované portfolio řešení v oblastech

 • CAE řešiče a optimalizace
 • Modelování a vizualizace
 • Nástroje pro koncepční design a ověřování vyrobitelnosti
 • Průmyslový design
 • Data Analytics a Internet of Things 
 • High-performance Computing

Otevřenost SW produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.

Zkušenosti Altair z realizace vlastních inženýringových projektů.

Unikátní a cenově efektivní licenční model.

logo-textVybraní klienti 

Software Altair podporujeme ve významných nadnárodních i lokálních firmách z oblastí automobilového, leteckéhostrojírenského průmyslu.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.