CAE a umělá inteligence v praxi

2021_CAE a umělá inteligence v praxi

Přečtěte si článek vzniklý ve spolupráci s MM Průmyslovým spektrem o tom, jak CAE a IT technologie umělé inteligence společně přinášejí nový progresivní trend v simulacích.

Operational load analyzes of structures with adaptive virtual models (CZ)

Learn about creating virtual twins to help develop new generations of existing products. For this, the collection of real operational data was used, which enabled a more precise definition of the boundary conditions of optimization processes. The article was published in the magazine STROJÍRENSTVÍ.

Odlehčovací optimalizace 3D tištěné frézy

Přečtěte si článek, publikovaný v časopise MM Průmyslové spektrum, o vývoji odlehčené obráběcí frézy, která odolá extrémním provozním podmínkám a přitom umožní proces obrábění urychlit.

Relief optimization of a 3D printed cutter (CZ)

Read an article published in the magazine MM Průmyslové spektrum about the development of a lightweight machining cutter that can withstand extreme operating conditions while allowing the machining process to be accelerated.

Structural Optimization and 3D printing for Milling Head

CAD 2020/3 - Inovativní řešení frézovací hlavy

3D metal printing and advanced computing
methods currently allow
optimize the shape of the cutter to make it better weight-to-stiffness ratio. And it significanly improves its dynamic parameters. Read the article published in CAD magazine (3/2020).

Strukturální optimalizace a 3D tisk pro frézovací hlavu

CAD 2020/3 - Inovativní řešení frézovací hlavy

Jak možnosti 3D tisku kovů a pokročilé výpočtové
metody v současnosti umožňují
optimalizovat tvar frézy tak, aby lepším
poměrem hmotnosti a tuhosti byly výrazně
zlepšeny její dynamické vlastnosti? Přečtěte si článek pro časopis CAD (3/2020).

Optimalizace uspořádání antény v čelním skle osobního automobilu

Integrace antény do čelního
skla se stala populární kvůli
lepšímu vzhledu a také pro
větší plochu antény, která
zajistí lepší příjem signálu.
Konstruování takových antén
je však komplexní proces
vyžadující schopnost
analyzovat elektromagnetické
interakce mezi tenkými
dielektrickými vrstvami,
tenkými zapuštěnými vodiči a
okolní karosérií.

Optimization of the antenna arrangement in the windscreen of a passenger car

Integrating the antenna into the windshield has become popular for better appearance and also for the larger antenna area to ensure better signal reception. However, constructing such antennas is a complex process requiring the ability to analyse the electromagnetic interactions between thin dielectric layers, thin embedded conductors and the surrounding bodywork.

Designové a funkční koncepty s nástroji Altair

Altair Inspire Studio nabízí parametrické CAID (Computer Aided Industrial Design) modelovací prostředí se stromem historie konstruování, jak jsme zvyklí z CAD nástrojů. Jednotlivé parametry konstrukce lze zpětně upravovat a výsledný tvar tím ladit.

Design and functional concepts with Altair tools

Altair Inspire Studio offers a parametric CAID (Computer Aided Industrial Design) modelling environment with a design history tree as we are used to from CAD tools. Individual design parameters can be reversed and the final shape can be tuned.

Design and functional concepts with Altair tools

Altair Inspire Studio offers a parametric CAID (Computer Aided Industrial Design) modelling environment with a design history tree as we are used to from CAD tools. Individual design parameters can be reversed and the final shape can be tuned.

Topology optimization for Formula Student

Ondřej Vaverka - optimalizace těhlice pro Formuli Student

The article presents the design process, manufacturing and testing of a prototype of an axle carrier for Formula Student race car.
The axle carrier is topologically optimized and additively manufactured using selective laser melting (SLM).

Topology optimization for Formula Student

Ondřej Vaverka - optimalizace těhlice pro Formuli Student

The article presents the design process, manufacturing and testing of a prototype of an axle carrier for Formula Student race car.
The axle carrier is topologically optimized and additively manufactured using selective laser melting (SLM).

Ověřování koncepčních návrhů

SimSolid - článek MM Spektrum 2019/10

Ověřování koncepčních návrhů v raném stádiu vývoje, Simulation Driven Design a nové výpočtářské metody a algoritmy. V praxi realizované v „revolučním“ nástroji Altair SimSolid. Článek časopisu MM Spektrum 2019/10

Verification of conceptual designs

SimSolid - článek MM Spektrum 2019/10

Verification of conceptual designs at an early stage of development, Simulation Driven Design and new computational methods and algorithms. In practice, implemented in the „revolutionary“ tool Altair SimSolid. Article of MM Spektrum 2019/10

Strukturální optimalizace

Strukturální optimalizace

Co jsou to strukturální optimalizace? Jak se optimalizuje výrobek z pohledu hmotnosti, tuhosti nebo dalších parametrů? Reálný příklad z praxe při použití nástrojů od Altair.
On-line článek z portálu Engineering.sk / Strojarstvo.sk z 1.10.2019

Structural optimization

Strukturální optimalizace

What Structural optimization means? How is the product optimized in terms of weight, stiffness or other parameters? A real case study of using Altair tools. On-line article from portal Engineering.sk / Strojarstvo.sk from 1.10.2019

Altair SimLab v BMW

Altair SimLab v BMW Motorrad - článek v časopise CAD 2019/4

Co je nástroj Altair SimLab a SimLab sT? Článek ze 4. čísla časopisu CAD vás seznámí s tímto produktem a ukáže, jak pomáhá zefektivnit vývoj klikových hřídelů v BMW Motorrad.

Altair SimLab in BMW

Altair SimLab v BMW Motorrad - článek v časopise CAD 2019/4

What is Altair SimLab and SimLab sT? An article from the 4th issue of CAD magazine introduces you to this product and shows how it helps streamline the development of crankshafts in BMW Motorrad.

Eaton’s Aerospace Group Improves Efficiency and Accuracy in Analyzing Hydraulic Systems with HyperWorks

HyperWorks is a simulation solution for small and large companies that is focused on accelerating development and decision-making. As one of the most comprehensive CAE programs with an open architecture, HyperWorks offers the best in modeling, analysis, visualization, and data management for linear, nonlinear, and optimization tasks. It also offers solutions for a number of other areas, such as fluid flow (CFD) or mechanical system dynamics (MBS).

Odlehčené konstrukce zemědělské techniky umožňuje topologická optimalizace a nové výrobní metody

Společnost Amazone vyvíjí a vyrábí inovativní zemědělské stroje s vysokou úrovní kvality, které umožňují a podporují moderní a ekonomické způsoby zemědělského hospodaření. Aby těchto standardů mohla společnost Amazon dosáhnout a uspět u svých zákazníků, využívá pokročilé vývojové nástroje, procesy a výrobní metody.
Článek publikovaný v časopisu CAD č. 4/2017.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.