Datasheet – Altair Multiscale Designer

This datasheet introduces you to an accurate and efficient tool for developing multilayer fiber composites from continuous, woven or chopped fibers, honeycomb blocks, reinforced concrete, soil, bone and other heterogeneous materials.

Brožura – Altair Multiscale Designer

Seznamte se s přesným a efektivním nástrojem pro vývoj vícevrstvých vláknových kompozit ze spojitých, tkaných nebo sekaných vláken, z voštinových bloků, železobetonu, ze zeminy, kostí a dalších heterogenních materiálů.

eGuide to Urban Air Mobility

2022_CORP_Campaign_UrbanAirMobility_eGuide_01

Tato elektronická příručka Vás seznámí s problematikou, výzvami a možnými řešeními při vývoji městských letounů.

eBrochure: Altair for Aerospace

2022_Altair_Industry Brochure_Aerospace_A5_Web

Tato elektronická brožura od Altair Vás seznámí se simulačními nástroji a metodami v aplikacích pro letectví a kosmonautiku.

Brochure: Industrial Design

Altair-2020_Industrial_Design

Learn about Altair’s industrial design tools, enabling designers, architects and digital designers to create, evaluate and visualize their visions faster than ever before.

Brožura: Průmyslový design

Altair-2020_Industrial_Design

Seznamte se s nástroji společnosti Altair pro průmyslový design umožňující designérům, architektům a digitálním návrhářům vytvářet, vyhodnocovat a vizualizovat své vize rychleji než kdykoli předtím.

Brochure: Electromagnetics

Altair-2020_Electromagnetics

Tato brožura vás seznámí s uceleným balíčkem řešení pro elektromagnetické simulace (Feko, Flux, FluxMotr).

Brožura: Elektromagnetismus

Altair-2020_Electromagnetics

Tato brožura vás seznámí s uceleným balíčkem řešení pro elektromagnetické simulace (Feko, Flux, FluxMotr).

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

In this guide, you will learn how to optimize consumer electronics using simulation technologies. Learn more about the procedures and tools to achieve an attractive aesthetic design and enough rigid but lightweight construction, to verify impact resistance and to simulate the manufacturing process.

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

V této příručce se dozvíte, jak na simulacemi optimalizovaný návrh spotřební elektroniky. Dozvíte se více o postupech a nástrojích pro dosažení atraktivního stylistického návrhu a dostatečně tuhé, ale odlehčené konstrukce, pro ověřování odolnosti proti nárazům a pro simulaci výrobního procesu.

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

This eGuide summarizes all aspects of the development of modern electronic systems – it covers design of PCB boards, IoT connectivity, the design of sensors and antennas, embeded code programming and mechanical resistance and thermal management optimization.

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

Tato příručka souhrnně prochází všechny aspekty vývoje moderních elektronických systémů – zabývá se návrhem desek s tištěnými spoji, IoT, návrhem senzorů a antén, programováním embeded kódu a ověřováním mechanické odolnosti a chlazením,

eGuide: Guide to Weld Certification

eGuide: Guide to Weld Certification

In this guide, you will learn about the FKM, Eurocode-3, and DVS1612 certification standards for evaluating weld stress and fatigue. Then you can learn the simulation process with help of Altair HyperLife.

eGuide: Guide to Weld Certification

eGuide: Guide to Weld Certification

V této příručce se dozvíte o certifikačních standardech FKM, Eurocode-3 a DVS1612 pro vyhodnocení namáhání a životnosti svarů a seznámíte se s pracovními postupy s použitím nástroje Altair HyperLife.

eGuide: Process Manufacturing

eGuide: Process Manufacturing

In this eBook, you will learn how simulation technologies, IoT and Data Analytics help in process manufacturing, ie in the fields such as the chemical, food or pharmaceutical industries.

eGuide: Process Manufacturing

eGuide: Process Manufacturing

V tomto eBooku se dozvíte, jak simulační technologie, IoT a Data Analytics pomáhají v procesní výrobě, tedy v oborech, jakými jsou například chemický, potravinářský nebo farmaceutický průmysl.

eGuide: IoT & Smart Product Development

eGuide: IoT & Smart Product Development

In this eGuide, you will find an introduction to development of „smart“ products, i.e. a connected devices that benefits from IoT or Digital Twins technology.

eGuide: IoT & Smart Product Development

eGuide: IoT & Smart Product Development

V této elektronické příručce naleznete vysvětlení, co představuje vývoj tzv. „smart“ výrobku, tedy zařízení, které je online a  které využívá technologie IoT či Digital Twins.

eGuide: Injection Molding

eGuide: InjectionMolding

Tato elektronická příručka Vás provede problematikou vstřikování plastů a použití simulačních technologií. Obsahuje ilustrace ze společné studie společnosti Altair a Nolato pro vývoj lékařského automatického injektoru.

eGuide: Injection Molding

eGuide: InjectionMolding

This eGuide will introduce you through the manufacturing process of plastic injection and the use of simulation technologies. Contains illustrations from a joint study by Altair and Nolato for the development of a medical automatic injector.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.