Datasheet – Altair Multiscale Designer

This datasheet introduces you to an accurate and efficient tool for developing multilayer fiber composites from continuous, woven or chopped fibers, honeycomb blocks, reinforced concrete, soil, bone and other heterogeneous materials.

Brožura – Altair Multiscale Designer

Seznamte se s přesným a efektivním nástrojem pro vývoj vícevrstvých vláknových kompozit ze spojitých, tkaných nebo sekaných vláken, z voštinových bloků, železobetonu, ze zeminy, kostí a dalších heterogenních materiálů.

eGuide to Urban Air Mobility

2022_CORP_Campaign_UrbanAirMobility_eGuide_01

Tato elektronická příručka Vás seznámí s problematikou, výzvami a možnými řešeními při vývoji městských letounů.

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

In this guide, you will learn how to optimize consumer electronics using simulation technologies. Learn more about the procedures and tools to achieve an attractive aesthetic design and enough rigid but lightweight construction, to verify impact resistance and to simulate the manufacturing process.

eGuide: Guide to Consumer Electronics Design and Packaging

eGuide: Consumer Electronics Design and Packaging

V této příručce se dozvíte, jak na simulacemi optimalizovaný návrh spotřební elektroniky. Dozvíte se více o postupech a nástrojích pro dosažení atraktivního stylistického návrhu a dostatečně tuhé, ale odlehčené konstrukce, pro ověřování odolnosti proti nárazům a pro simulaci výrobního procesu.

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

This eGuide summarizes all aspects of the development of modern electronic systems – it covers design of PCB boards, IoT connectivity, the design of sensors and antennas, embeded code programming and mechanical resistance and thermal management optimization.

eGuide: Guide to Electronic System Development

eGuide: Electronic System Development

Tato příručka souhrnně prochází všechny aspekty vývoje moderních elektronických systémů – zabývá se návrhem desek s tištěnými spoji, IoT, návrhem senzorů a antén, programováním embeded kódu a ověřováním mechanické odolnosti a chlazením,

eGuide: Guide to Weld Certification

eGuide: Guide to Weld Certification

V této příručce se dozvíte o certifikačních standardech FKM, Eurocode-3 a DVS1612 pro vyhodnocení namáhání a životnosti svarů a seznámíte se s pracovními postupy s použitím nástroje Altair HyperLife.

eGuide: Guide to Weld Certification

eGuide: Guide to Weld Certification

In this guide, you will learn about the FKM, Eurocode-3, and DVS1612 certification standards for evaluating weld stress and fatigue. Then you can learn the simulation process with help of Altair HyperLife.

eGuide: Process Manufacturing

eGuide: Process Manufacturing

In this eBook, you will learn how simulation technologies, IoT and Data Analytics help in process manufacturing, ie in the fields such as the chemical, food or pharmaceutical industries.

eGuide: Process Manufacturing

eGuide: Process Manufacturing

V tomto eBooku se dozvíte, jak simulační technologie, IoT a Data Analytics pomáhají v procesní výrobě, tedy v oborech, jakými jsou například chemický, potravinářský nebo farmaceutický průmysl.

eGuide: IoT & Smart Product Development

eGuide: IoT & Smart Product Development

In this eGuide, you will find an introduction to development of „smart“ products, i.e. a connected devices that benefits from IoT or Digital Twins technology.

eGuide: IoT & Smart Product Development

eGuide: IoT & Smart Product Development

V této elektronické příručce naleznete vysvětlení, co představuje vývoj tzv. „smart“ výrobku, tedy zařízení, které je online a  které využívá technologie IoT či Digital Twins.

eBook: The Digital Approach to Industrial Machinery Design (LCI)

V tomto eBooku od LifeCycle Insights se seznámíte s využitím digitálního přístupu ve vývoji výrobních strojů – a to v jednotlivých disciplínách a fázích vývoje. eBook Vám pomůže pochopit celkový obraz o benefitech využití technologií jako jsou CAE simulace, systémové modelování či IoT pro konkrétní aplikace.

eGuide: Injection Molding

eGuide: InjectionMolding

This eGuide will introduce you through the manufacturing process of plastic injection and the use of simulation technologies. Contains illustrations from a joint study by Altair and Nolato for the development of a medical automatic injector.

eGuide: Injection Molding

eGuide: InjectionMolding

Tato elektronická příručka Vás provede problematikou vstřikování plastů a použití simulačních technologií. Obsahuje ilustrace ze společné studie společnosti Altair a Nolato pro vývoj lékařského automatického injektoru.

SimSolid Methods for Automotive Structures

SimSolid methods for automotive structures

This is a process document for SimSolid which details methods to use the program in the automotive industry. In particular, the focus is on early design simulation of automotive subassemblies. The methods are general enough that they can be implemented with any program where automotive sub-structures are designed and analyzed for normal modes and linear statics.

SimSolid Methods for Automotive Structures

SimSolid methods for automotive structures

V této metodice se dozvíte postupy pro Altair SimSolid při použití pro simulace automobilových struktur. Dozvíte se jak definovat bodové a švové svary a další kontakty, jak nastavit model pro výpočet a jak používat post-processingové funkce.

Altair SimSolid – použité výpočetní metody

Altair SimSolid - Technology overview

Tento White Paper je věnovaný popis novým výpočetním metodám aplikovaným v systému SimSolid, které v praxi přináší možnost provádět strukturální analýzy přímo na originální geometrii sestav, tedy bez zjednodušování, a s bezkonkurenční rychlostí výpočtu.

Altair SimSolid – Technology Overview

Altair SimSolid - Technology overview

This White Paper is dedicated to describing new computational methods applied in SimSolid, which in practice provides the ability to perform structural analyzes directly on original geometry of an assembly, without simplification, and with unrivaled computational speed.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.