Altair HyperWorks X

Advanced EngineeringTechnické výpočty a optimalizace

Využijte zkušeností odborníků na technologie a služby v oblasti přípravy virtuálních modelů, počítačových simulací a konstrukčních optimalizací.

Inženýrské službyOptimalizace a odlehčování

Realizujeme optimalizační projekty s cílem odlehčit konstrukci,
zvýšit pevnost, tuhost a životnost při zachování nebo
vylepšení ostatních funkčních vlastností výrobku.

Inženýrské službySimulace nárazů, pasivní bezpečnost

Specializujeme se na simulace rychlých dějů jako jsou virtuální
nárazové a pádové zkoušky, simulace při vývoji zádržných systémů
vozidel a úlohy z biomechaniky.

Engineering

logo-textCAE analýzy, simulace a optimalizace 

Se zákazníky spolupracujeme na vývoji a inovacích jejich produktů zejména v oblasti počítačových simulací a optimalizací. Služby poskytujeme českým i zahraničním klientům, a to v různých režimech spolupráce: on-site, off-site, pomocí vzdáleného připojení apod. Inženýrský tým společnosti Advanced Engineering sídlí v Praze – Letňanech.

Provádíme CAE simulace, pevnostní analýzy, optimalizace konstrukcí a specializujeme se na pasivní bezpečnost vozidel.

Máme zkušenosti s konstrukčními řešeními ve vývoji dílů pro automobilový, letecký a strojírenský průmysl i pro další průmyslová odvětví.

Naše nabídka CAE služeb bývá často doplněna o fyzické testy na zkušebně, výrobu prototypu pomocí 3D tisku a podobně.

logo-textVýhody spolupráce s Advanced Engineering: 

Dlouholeté zkušenosti v oblasti pokročilých simulací.

Odbornost technického týmu.

Přístup k hi-tech know-how z partnerské spolupráce s Altair Engineering.

Rozsah kompetencí. Zkušenosti z výzkumných a vývojových projektů.

Důraz na přidanou hodnotu a dlouhodobou spokojenost zákazníka.

logo-textAnalýzy a optimalizace konstrukčních řešení 

Výrobcům napříč všemi průmyslovými segmenty poskytujeme pokročilé analýzy, odhalujeme riziková místa konstrukcínavrhujeme řešení, která vedou k vyšším užitným vlastnostem jednotlivých dílů i celkových produktů.

Zvažujete využít naše služby? Kontaktujte nás telefonicky nebo přes kontaktní formulář.

logo-textSlužby 

Altair Inspire & SimSolid
Rodina produktů "Simulation-Driven Design" obsahuje nástroj Inspire dosud určený především pro koncepční návrhy a optimalizace a nástroj SimSolid pro extrémně rychlé analýzy detailních konstrukcí. Nyní lze využít obojí funkcionalitu v jednom řešení.
Statické strukturální analýzy
Poskytujeme lineární, nelineární i kvazistatické výpočty a pevnostní analýzy pro určení požadované tuhosti, pevnosti, odolnosti a životnosti konstrukcí.
CAE simulace a optimalizace
ALTAIR HYPERWORKS nabízí nástroje pro modelování, analýzy, optimalizace, vizualizace a automatizaci procesů v oblastech strukturální mechaniky, multi-body simulací, proudění tekutin, elektromagnetismu a multi-fyziky.
Multi-body simulace
Řešíme multibody simulace v oblastech biomechaniky, aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel, a také poskytujeme doporučení pro optimalizace podvozků silničních a kolejových vozidel.
Simulation-driven Design
Rodina produktů ALTAIR INSPIRE, ALTAIR SIMSOLID a další nástroje se zaměřují zejména na simulace v koncepční fázi návrhu výrobku - obsahuje aplikace pro statické analýzy, topologické optimalizace, dynamiku těles, simulace technologických procesů a nástroje pro matematické, fyzikální a systémové modelování.
Průmyslový design
CAID nástroje od Altair umožňují vytvářet kreativní návrhy snadněji, rychleji a s podporou nejširší škály modelovacích a renderovacích metod a technik. Vyzkoušejte ALTAIR INSPIRE STUDIO - "all-in-one" řešení pro průmyslové designéry, architekty a kreativní vývojové inženýry.
High-performance Computing
ALTAIR PBS WORKS zjednodušuje a automatizuje správu prováděných simulačních úloh, využívání IT infrustruktury, HPC clusterů a cloudu. Řešnim na klíč je pak služba ALTAIR UNLIMITED kombinující poskytnutí IT infrastruktury, nástrojů pro správu úloh, licence HyperWorks a podporu.
Dynamické analýzy
Řešíme složité dynamické strukturální analýzy na základě FEM simulací jako jsou virtuální nárazové a pádové zkoušky, exploze a simulace jiných rychlých dějů.
Internet of Things
ALTAIR SMARTWORKS je platforma pro řešení aplikací na bázi technologií internetu věcí (IoT). Nejen pro aplikace, kdy sledujeme a vyhodnocujeme v kontextu parametry virtuálního modelu a fyzického výrobku (Digital Twins).
Pasivní bezpečnost vozidel
Specializujeme se na simulace nárazů, technické výpočty ve vývoji zádržných systémů a simulace dopadu nárazů s pomocí virtuálních figurín.
Data Analytics & AI
ALTAIR KNOWLEDGEWORKS je „Data Intelligence“ platforma pro sběr velkého objemu heterogenních i nestrukturovaných dat, tvorbu pokročilých analýz a predikcí a pro datové vizualizace. To vše s pomocí technologií strojového učení a umělé inteligence.
Optimalizace
V rámci optimalizace konstrukčních částí pomáháme zpevňovat konstrukce, snižovat jejich hmotnost a efektivně využívat materiál.
Altair Partner Alliance
Díky partnerské alianci (APA) s dalšími výrobci softwaru, máte možnost využít i desítky dalších nástrojů za použití licenčních jednotek Altair Units. Tedy bez dalších nákladů.
CFD a termální analýzy
Analyzujeme a navrhujeme opatření k zefektivnění proudění ve statických i dynamických systémech. Zkoumáme interakce mezi tekutinou a mechanickou konstrukcí a vyhodnocujeme tepelné účinky.
Altair One
Platforma ALTAIR ONE sjednocuje přístup k softwarovým aplikacím, výpočetním zdrojům v cloudu a technickou podporu do jednoho prostředí.
Elektromagnetismus
Zkoumáme chování nízko- a vysoko-frekvenčních EM polí, sledujeme interakci s mechanickou konstrukcí, tepelné účinky a u vysoko-frekvenčních polí simulujeme šíření signálu.
Specifické služby
Našim zákazníkům dodávíme i dílčí či specifické služby jako je příprava a tvorba modelů pro výpočty, postprocesing konečně- prvkových analýz, stejně jako odborné poradenství a řešení atypických simulací.
Customizace
Poskytujeme služby zákaznického přizpůsobení pro efektivní využívání CAE nástrojů jako například tvorbu automatizačních scriptů a datové integrace.

Používaný software

Pro řešení simulací a analýz využíváme softwarové nástroje HyperWorks, Inspire, SimSolid, MADYMO a další programy jako ANSA, PAMCRASH, LS-DYNA, Abaqus a jiné.

logo-textVybraní klienti 

Inženýringové služby poskytujeme jak významným nadnárodním a lokálním firmám tak i malým startupům. Nejvíce působíme v oblasti automobilového, leteckého a strojírenského průmyslu.

Ve spolupráci s partnery, zejména Altair Engineering GmbH, se účastníme vývojových projektů pro řadu dalších předních firem z oblasti automobilového průmysluletectví:

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.