CAE Simulation - HyperWorks

CFD a termální analýzy

Analyzujeme a navrhujeme opatření k zefektivnění proudění ve statických i dynamických systémech. Zkoumáme interakce mezi tekutinou a mechanickou konstrukcí a vyhodnocujeme tepelné účinky.

Analýzy proudění ve statických systémech i v systémech s pohyblivými částmi tvoří nedílnou součást našich služeb pro klienty. Interakce mezi tekutinou a strukturou, otevřený povrch tekutiny, částečně stlačitelné i nestlačitelné tekutiny – tyto úlohy řešíme ve spolupráci s osvědčenými partnery pro CFD (Computational Fluid Dynamics) obor. S využitím nástroje Altair HyperStudy provádíme také optimalizační návrhy geometrie součástí za účelem zlepšení proudění. Pro vyhodnocení výsledků nejen z řešiče Altair AcuSolve, ale i jiných (například Altair RadiossOptiStruct a další) využíváme vyhodnocovací software Alatir HyperView.

Přenos tepla, analýza a ovlivnění toku tepla, optimalizace součásti z pohledu tepelného zatížení jsou služby z oblasti termálních analýz, které pro klienty spolu s našimi partnery řešíme. Zabýváme se zejména určením tepelného zatížení v kombinaci s předložením nového návrhu konstrukčního řešení součásti.

Řešení termální analýzy často spojujeme s optimalizačními úlohami, případně DOE studiemi. Dále typicky řešíme kombinace termální analýzy s ostatními typy úloh. Typickým příkladem je kombinace termální a pevnostní analýzy nebo tepelné účinky v rámci simulací elektro-magnetických polí.

Nabízíme:

 • Simulace vnitřního i vnějšího proudění kapalin a aerodynamiky.
 • Řešení ztrát v potrubí, v odsávání apod.
 • Šíření tepla – vedení, proudění, sálání.
 • Chlazení, kombinace úloh mechaniky, simulace elektromagnetického a teplotního pole.
 • Termální analýzy, tepelné účinky na mechanickou konstrukci.
 • Optimalizaci konstrukčních řešení s ohledem na tepelné účinky a výstupů CFDEM analýz.

CFD - nanoFluidX

TIP: Navštivte sekci Ke stažení s články, dokumenty a videozáznamy a podívejte se, jaké metody a technologie používáme a jaký je reálný potenciál simulací, virtuálních zkoušek a optimalizací.


Výhody:

 • Široký rozsah služeb, možnost zpracování multi-fyzikálních úloh.
 • Cenově efektivní řešení outsourcingem – využití špičkového softwaru (typicky řešení Accusolve/HyperMesh/HyperView nebo nanoFluidXultraFluidX) a IT infrastruktury bez investičních nákladů.
 • Garance týmem zkušených profesionálů.
 • Odhalení kritických míst konstrukčního řešení.
 • Návrhy konstrukčních změn a optimalizace.

Využijte též strukturální a ostatní multi-fyzikální analýzy Vašich konstrukčních návrhů. Sídlíme v Praze 9 – Letňanech, služby ale poskytujeme v celé ČR i v zahraničí. Napište nám přes kontaktní formulář.

logo-textVýhody spolupráce s Advanced Engineering: 

Dlouholeté zkušenosti v oblasti pokročilých simulací.

Odbornost technického týmu.

Přístup k hi-tech know-how z partnerské spolupráce s Altair Engineering.

Rozsah kompetencí. Zkušenosti z výzkumných a vývojových projektů.

Důraz na přidanou hodnotu a dlouhodobou spokojenost zákazníka.

logo-textVybraní klienti 

Inženýringové služby poskytujeme jak významným nadnárodním a lokálním firmám tak i malým startupům. Nejvíce působíme v oblasti automobilového, leteckého a strojírenského průmyslu.

Ve spolupráci s partnery, zejména Altair Engineering GmbH, se účastníme vývojových projektů pro řadu dalších předních firem z oblasti automobilového průmyslu a letectví:

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.