Společnost Gartner označila Altair jako leadera mezi dodavateli DSML platforem
Altair byl zařazen mezi leadery v magic kvadrantu od společnosti Gartner

Novinky

Altair named Leader in Gartner's Magic Quadrant

Společnost Altair se svojí platformou pro datovou analytiku a využití AI/ML – RapidMiner byla konzultační společností Gartner zařazena mezi leadery v oboru.

Konzultační společnost Gartner Inc. se dlouhodobě věnuje sledování technologických trendů a porovnáním přístupů jednotlivých nejvýznamnějších vendorů v daných disciplínách. Proslavila se tzv. magic kvadrantem, kde graficky přehledně rozřazuje dodavatelské firmy a jejich pozici na trhu. Sleduje úplnost jejich vize a schopnost řešení implementovat. Tyto parametry pak tvoří osy výsledného grafu. Vzájemným porovnáním pak jednotlivé srovnávané společnosti spadají do kvadrantů: Leaders mají nejvyšší skóre jak v oblasti vize, tak realizačních schopností. Challengers mají dobře etablované produkty, silnou pozici na trhu ale nemají velikost a vliv lídrů. Visionaries mají zajímavé produkty, ale zatím nedokážou dosahovat bezproblémového provozu, finanční stability či získávat významnější podíl na trhu. Niche Players jsou zpravidla menší hráči se specializovaným vcelku zavedeným řešením, kteří se často věnují nějakému tržnímu segmentu či vertikále. Mohou zde být ale i poměrně velké firmy, které svůj stávající produkt teprve upravují pro nové trhy.

Gartner definuje platformu pro datovou vědu a strojové učení jako integrovanou sadu nástrojů a knihoven, které podporují nezávislé použití a podporu spolupráce mezi datovými specialisty a jejich „business“ a IT protějšky ve všech fázích života datové vědy. DSML platformy by měly tedy podporovat jak vizuální low-code/no-code prostředí pro méně zkušené, tak i pokročilou sadu nástrojů pro pokročilé kodéry vyvíjející specifické funkce.

Požadované modely musí být možné stavět na všech typech strukturovaných a nestrukturovaných dat, včetně tabulek, obrázků, videa a textu pro aplikace, které vyžadují počítačové vidění nebo zpracování přirozeného jazyka.

Podporované techniky strojového učení sahají od klasické regrese nebo rozhodovacích stromů až po složitější deep learning, reinforced learning a GenAI. Modely vytvořené pomocí těchto technik lze použít pro úkoly v rámci nejrůznějších firemních procesů, jako je kreditní skóring, predikce odchodu, prediktivní údržba, řízení kvality či klasifikace obrázků.

Správná DSML platforma musí podporovat i post-implementační fázi modelů. Je třeba do produkčního provozu nasazené modely testovat, aktualizovat, adaptovat nebo vyřadit s ohledem na změnu vstupních podmínek.

Podle společnosti Gartner patří Altair do kvadrantu leaderů: Platforma RapidMiner s produkty jako AI Hub, AI Studio a dalšími zrychluje přístup k detailním pohledům na data a k prediktivním modelům tím, že umožní spolupráci mezi datovými specialisty a „business“ týmy. Altair je silný v geografickém rozložení působnosti, je etablován u středních a velkých firmem napříč obory. Investuje do vývoje konverzačního rozhraní pro ještě vyšší možnost zapojení uživatelů z business týmů. Řeší využití AI zejména v podnikové sféře, rozvíjí řešení pro IoT a HPC a sází na konvergenci a synergii těchto technologií a dalších svých produktů. Altair je tradičně silný v řešeních pro průmysl, zejména engineering a výrobu.

Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms
Magic Quadrants od Gartner pro dodavatele DSML platforem. Altair v pravém horním kvadrantu.

Přečtěte si více na stránkách Altair a Gartner:

Altair named Leader in Gartner's Magic Quadrant
Společnost Gartner označila Altair jako leadera mezi dodavateli DSML platforem
Altair byl zařazen mezi leadery v magic kvadrantu od společnosti Gartner
Advanced Engineering TechDay 2024
Ohlédnutí za Advanced Engineering Tech Day 2024
Zapojte se k diskusím o tématech z Advanced Engineering Tech Day 2024.
Advanced Engineering TechDay 2024
Advanced Engineering Tech Day 2024
Otevřeli jsme registrace, rezervujte si místo: Advanced Engineering Tech Day 2024.
Webinář Simulace DPS - Altair Pollex for Altium
Simulace DPS: Altair Pollex for Altium Designer
Pozvánka na webinář: Simulace DPS - ověřování návrhů desek s tištěnými spoji.
Simulate at the Speed of Design 2024
Simulate at the Speed of Design 2024
Pozvánka na online konferenci o využití simulačních technologií v konstrukci a raných fázích vývoje produktu.
digital-twin-altair
Digital Twins for Product Development and Operations
Průvodce technologií Digital Twin a mnoha využitími, které nabízí.

logo-textVýhody  spolupráce s Advanced Engineering:

Dlouholeté zkušenosti v oblasti pokročilých simulací.

Široký záběr simulačních technologií včetně multifyzikálních analýz a optimalizací.

Nejpokročilejší technologie umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Odbornost technického týmu.

Přístup k hi-tech know-how z partnerské spolupráce s Altair Engineering.

Důraz na přidanou hodnotu a dlouhodobou spokojenost zákazníka.

Otevřenost SW produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.

logo-textVybraní klienti 

Neustále rozšiřujeme síť naších klientů, mezi které patří významní finální výrobci a dodavatelé pro automobilový, letecký a kolejový průmysl a dále malé i velké strojírenské společnosti. Působíme jak v České republice, tak i v zahraničí.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.