eGuide to Urban Air Mobility

2022_CORP_Campaign_UrbanAirMobility_eGuide_01

Tato elektronická příručka Vás seznámí s problematikou, výzvami a možnými řešeními při vývoji městských letounů.

Záznam z oborového webináře – CAE simulace nejen pro automobilový průmysl

Trendy CAE simulací pro automobilový průmysl | E-Mobility: Predikce zkratů a přehřátí v Li-Ion bateriích | Nový nástroj pro skládání airbagů v Altair HyperWorks, D2R Reader v Altair RADIOSS | C123 – efektivní simulační proces pro optimalizaci karoserie | Využití Simulation-driven Design v automobilovém průmyslu.

Starco Democratized CAE Wheel Assembly Process with Altair Hyperworks

Developing wheels has always been a big engineering task – manufacturers must meet high performance targets while also meeting budget, material, and environmental requirements. Learn how Altair HyperWorks helped STARCO achieve a 97% reduction in lead time compared to a manual process, resulting in time savings of 800 hours per year.

Starco Democratized CAE Wheel Assembly Process with Altair Hyperworks

Vývoj kol byl vždy velkým inženýrským úkolem – výrobci musí splnit vysoké výkonnostní cíle a zároveň dodržet požadavky na rozpočet, materiál a životní prostředí. Přečtěte si, jak Altair HyperWorks pomohl společnosti STARCO dosáhnout zkrácení doby realizace až o 97 % ve srovnání s ručním procesem. což vedlo k úspoře času 800 hodin ročně.

ATCx 2019: prezentace Advanced Engineering

ATCx 2019 Praha - prezentace Advanced Engineering

Balíček prezentací z konference ATCx 2019 Praha od Advanced Engineering. Prezentace jsou v PDF formátu, tj. bez video-sekvencí. V případě zájmu nás kontaktujte.

Eaton’s Aerospace Group Improves Efficiency and Accuracy in Analyzing Hydraulic Systems with HyperWorks

HyperWorks is a simulation solution for small and large companies that is focused on accelerating development and decision-making. As one of the most comprehensive CAE programs with an open architecture, HyperWorks offers the best in modeling, analysis, visualization, and data management for linear, nonlinear, and optimization tasks. It also offers solutions for a number of other areas, such as fluid flow (CFD) or mechanical system dynamics (MBS).

Eaton Aerospace Group achieves better and more accurate analysis of hydraulic systems with HyperWorks

HyperWorks is a simulation solution for small and large companies that is focused on accelerating development and decision making. As one of the most comprehensive CAE programs with an open architecture, HyperWorks offers the best in terms of modeling, analysis, visualization and data management for linear, non-linear and optimization tasks. It also offers solutions for many other areas such as fluid flow (CFD) and mechanical systems dynamics (MBS).

Eaton Aerospace Group s pomocí HyperWorks dosáhla lepšího a přesnějšího analyzování hydraulických systémů

HyperWorks je simulační řešení pro malé i velké společnosti, které je zaměřeno na urychlení vývoje a rozhodování. Jakožto jeden z nejkomplexnějších CAE programů s otevřenou architekturou HyperWorks nabízí to nejlepší z hlediska modelování, analýzy, vizualizace i hospodaření s daty v rámci lineárních, nelineárních a optimalizačních úloh. Také nabízí řešení pro řadu dalších oblastí, jako například proudění tekutin (CFD) či dynamiku mechanických systémů (MBS).

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.