CAE Simulation - HyperWorks

CAE simulace a optimalizace

ALTAIR HYPERWORKS nabízí nástroje pro modelování, analýzy, optimalizace, vizualizace a automatizaci procesů v oblastech strukturální mechaniky, multi-body simulací, proudění tekutin, elektromagnetismu a multi-fyziky.

Balík nástrojů Altair HyperWorks patří mezi celosvětově nejpoužívanější software pro CAE modelování a simulace využívané napříč všemi průmyslovými obory.

Ověřte si jejich potenciální přínos pro vaše podnikání. Kontaktujte Advanced Engineering, oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku.


Altair Elevate Program

Začínáte s CAE simulacemi? Využijte výhod podpůrných programů pro snadnější implementaci. Kontaktujte Advanced Engineering a zjistěte, jaké jsou možnosti.

Pro nové zákazníky je připraven časově omezený program ELEVATE, který usnadní novým uživatelům překlenout vstupní náklady na zavedení těchto nástrojů do praxe.

Pro malé začínající firmy je pak dlouhodobě určen podpůrný program STARTUP umožňující snadnější start s balíčky pro Smart Product Development, Data Intelligence a HPC / Cloud Computing.


Poznejte výhody a široký způsob využití


Platforma Altair HyperWorks

Softwarové nástroje Altair HyperWorks poskytují flexibilní řešení pro modelování, analýzu, optimalizaci, vizualizaci a automatizaci procesů v oblastech strukturální mechaniky, multi-body simulací, životnosti, multi-fyziky nebo simulací výrobních procesů. Jednotlivé nástroje HyperWorks lze efektivně zahrnout do CAE procesu od zpracování CAD dat, přes pokročilé metody síťování až po lineární i nelineární výpočty a stochastické studie.

Seznamte se s vybranými pre-processingovými „highlights“ nové generace HyperWorks.


Next Generation Altair HyperWorks

Další etapu úspěšného vývoje nástrojů Altair HyperWorks představuje nová generace nazývaná též HyperWorks X. Kromě pre-processingu a post-processingu s otevřenou vazbou na nejrůznější řešiče obsahuje i integrovaná řešení jako např. HyperWorks CFD, NVH a Safety.

Podívejte se v tomto videu, co je nového ve verzi 2021 a jak se dále HyperWorks rozvíjí ve verzi 2022.


HyperWorks Design Explorer

Seznamte se s nástrojem Design Explorer, který je součástí nové generace HyperWorks. Představuje integrovanou funkcionalitu známou z Altair HyperStudy do rozhraní HyperWorks. Tj. usnadňuje a díky AI/ML i zrychluje pracovní postupy pro multi-run úlohy. Typicky se jedná o optimalizace a DOE studie (parametrické studie, citlivostní analýzy) k vyladění konstrukčního řešení pro splnění vícekriteriálních požadavků.


Řešení pro multi-fyzikální analýzy a optimalizace

Široká škála řešičů a výpočetních metod předurčuje Altair HyperWorks k multi-fyzikálním analýzám a vícekriteriálním optimalizacím konstrukčních řešení.

Zde je příklad optimalizace návrhu elektromotoru.


Integrované řešení pro kompletní návrh výrobku

Kompletní návrh nejvhodnějšího tvarového řešení z pohledu ergonomie, průmyslového designu, funkčnosti, mechanické odolnosti, vyrobitelnosti či multi-fyzikálních účinků lze řešit v jednotném, uživatelsky přívětivém prostředí nástrojů SimLabInspire.

Seznamte se s typickými postupy při vývoji multi-disciplinárního výrobku jakým je například injektor od společnosti Nolato.


K čemu software HyperWorks slouží?


 • CAE analýzy a optimalizace
  Pro strukturální analýzy konstrukcí a pokročilé optimalizace produktů jsou určeny softwarové nástroje OptiStruct, Radioss, MotionSolve, HyperLifeSimSolid. Odhalte nejvíce namáhaná místa produktů a zjistěte, jak výrobek optimalizovat, zpevnit a vylepšit. Při vývoji výrobku využijte multi-fyzikální přístup a analyzujte Váš produkt i z pohledu tepelného namáhání a proudění tekutin (AcuSolve, nanoFluidX, ultraFluidX) či interakce se sypkými hmotami (EDEM), z pohledu elektromagnetismu (Flux, Feko) či návrhu elektronických obvodů (Pollex). Pomyslnou nejvyšší úrovní jsou pak multikriteriální a multi-fyzikální optimalizace za pomoci HyperStudy.
 • Modelování a vizualizace
  K 3D modelování a pro přípravu konečně-prvkové sítě a solver-decků slouží pre-processing software, neboli nástroje pro přípravu konečně prvkových a multi-body modelů na následný výpočet. Pre-processing umožňují programy HyperMesh, HyperCrash, MotionViewSimLab. K analýze výsledků výpočtů, vizualizaci dat a jejich snadné interpretaci jsou vhodné post-processingové nástroje HyperView, HyperGraph 2D/3D či HyperStudy.
 • Simulation-driven Design v konstrukční fázi vývoje
  Pro simulační procesy v rámci koncepčního vývoje výrobku slouží software SimSolid a rodina simulačních nástrojů z platformy Inspire. Koncept Simulation-driven Design umožňuje inženýrům navrhovat optimální tvar součástí přímo podle zátěžových požadavků, provádět velmi rychlé analýzy různých variant řešení, rychle se rozhodovat a nalézat optimální řešení již v nejranějších fázích vývoje.
 • Cloudová a HPC řešení pro dostatečný výpočetní výkon
  Altair umožňuje využívat softwarové nástroje na klasické IT infrastruktuře i prostřednictvím cloudové služby. Využijte pro modelování a výpočty technologie PBS Professional (optimální plánování úloh a využití IT prostředků), hardwarovou appliance HyperWorks Unlimited anebo technologie High-performance Computing v cloudu.
 • Altair Partner Alliance a další simulační nástroje
  Kromě simulačních nástrojů od Altair lze v rámci licenčního programu Altair Partner Alliance využívat i software třetích stran. V nabídce je například software pro analýzu proudění (CFD), simulace EM polí, výpočty únavy a životnosti konstrukcí a řada oborově specializovaných nástrojů. Využitím dalších softwarových nástrojů v rámci flexibilního licenčního systému Altair zákazníci ještě více zefektivňují náklady na CAE.

Přehled řešení od Altair
Structures | Fluids and Thermal | Electromagnetics | Multiphysics | Industrial Design | Manufacturing | HPC and Cloud | Inernet of Things | Data Analytics | Altair Patrtner Alliance

Seznamte se s možnostmi altairovských i partnerských nástrojů napříč jednotlivými simulačními disciplínami v této přehledné matici.

Zjistěte více o simulačních technologiích na stránkách Altair.com.


Provedeme Vás ověřením vhodnosti nástrojů

Poradíme Vám s výběrem nejvhodnějšího nástroje pro Vaše typické úlohy, zajistíme zkušební (trial) licenci, ukážeme nejlepší postupy práce, spolu s Vámi vyzkoušíme na Vašich příkladech. Kontaktujte nás nebo sami otestujte a využijte výukové materiály.

Ke stažení: eBooky | Webináře | Články | Technické dokumenty
Zjistit více: Altair Resource Library | Altair Learning Center | Learning library na Altair University


Nástroje HyperWorks:


PRODUCT ENGINEERING
Integrované FEA řešení pro multi-fyzikální analýzy


Altair SimLab

Procesně orientované multi-disciplinární simulační prostředí pro analýzu složitých sestav. Je připraven pro řešení multi-fyzikálních analýz (strukturální, termální, proudění tekutin). Pre-processing SimLabu přináší vysokou automatizaci přípravy modelů a síťovaní, přičemž výsledkem je vysoce kvalitní a v kritických místech optimálně jemná síť. K tomu se používá přímé provázání FEM modelu na CAD geometrii (features), síťování na bázi šablon, scriptování a další techniky. Vysokých časových úspor SimLab dosahuje zejména u tvarově složitých dílů a zpracování mnoha variant výrobku.

S licencí Product Engineer získáváte ucelené řešení s integrovanými řešiči OptiStruct, Radioss, AcuSolve, FluxElectroFlo.

Doporučujeme: eBook: Praktické aspekty FEA | Webinář | Videa | Aplikace SimLab

Zjistit více na altair.com…


MODELING AND VISUALIZATION
Nástroje pro pokročilý pre-processing a post-processing


Altair HyperWorks (new generation)

Po zkušenosti s moderním uživatelským prostředím v aplikacích SimLab, Inspire, ComposeActivate společnost Altair připravila novou aplikaci HyperWorks X, která zahrnuje funkcionalitu a nová workflow pro tvorbu a editaci geometrie, morfing, FEM síťování. Tradiční nástroje HyperMesh/HyperView zůstávají paralelně v nabídce (tzv. HyperWorks Desktop) a jejich datový formát se využívá i v novém HyperWorks.

Doporučujeme: Video 10 důvodů pro Altair HyperWorks | Getting Started video | Webinář Next Generation HyperMesh | Aplikace HyperWorks

Zjistit více na altair.com…


Altair SimLab

Procesně orientované multi-disciplinární simulační prostředí pro analýzu složitých sestav. Je připraven pro řešení multi-fyzikálních analýz (strukturální, termální, proudění tekutin). Pre-processing SimLabu přináší vysokou automatizaci přípravy modelů a síťovaní, přičemž výsledkem je vysoce kvalitní a v kritických místech optimálně jemná síť. K tomu se používá přímé provázání FEM modelu na CAD geometrii (features), síťování na bázi šablon, scriptování a další techniky. Vysokých časových úspor SimLab dosahuje zejména u tvarově složitých dílů a zpracování mnoha variant výrobku.

S licencí Mechanical Engineer získáváte pre-processingový nástroj použitelný nejen s integrovanými solvery od Altair ale otevřené řešení pro přípravu výpočetních modelů pro další solvery včetně těch od jiných výrobců.

Doporučujeme: eBook: Praktické aspekty FEA | Webinář | Videa | Aplikace SimLab

Zjistit více na altair.com…


Altair HyperMesh

Vysoce výkonný pre-processingový nástroj zvládající připravit pro výpočet i ty největší a nejsložitější modely pro různé multi-fyzikální analýzy. Po právu se stal lídrem mezi preprocesory a díky své univerzalitě a efektivní tvorbě vysoce kvalitní FEM sítě je často užíván i v kombinaci s řešiči jiných výrobců. Kromě standardních způsobů tvorby 3D sítí nabízí HyperMesh i pro pokročilejší metody síťování sloužící zejména pro úpravu již stávající sítě. Pro tyto účely HyperMesh disponuje celou paletou editačních nástrojů. Můžete pak velmi efektivně provádět geometrické změny modelu jako např. přidání/editace žebra, přidání/odebrání otvorů pro šrouby. Stejně tak snadno provedete zjemnění sítě v pro analýzu kritických místech konstrukce.

Doporučujeme: Úvodní video | eBook: Practical Aspects of FEA | HyperMesh Quickstart v2021

Zjistit více na altair.com…


Altair HyperCrash

Robustní pre-processingový nástroj specificky vyvinutý pro automatizaci tvorby vysoce kvalitních modelů pro virtuální nárazové zkoušky a ověřování pasivní bezpečnosti vozidel. Typické je využití s explicitními řešiči Altair Radioss a LS-Dyna. Nyní jako součást Altair HyperWorks.

Zjistit více na altair.com…


Altair HyperView

Post-processingové a vizualizační prostředí pro FEM analýzy, multi-body simulace a CFD úlohy. Mezi výhody určitě patří pokročilé vizualizace a animace, synchronizace obsahu oken, když se na výsledky výpočtu díváte v různých vizualizacích. Užitečný je i bezplatný nástroj HyperView Player pro sdílení výsledků analýz ve 3D.

Doporučujeme: Webináře HyperView Reports, Post-processing pro crashové analýzy, Post-processing pro NVH

Zjistit více na altair.com…


Altair HyperGraph

Výkonný nástroj pro analýzu výsledků simulací a tvorbu 2D/3D grafů. Matematický engine obsahuje více než dvě stě matematických funkcí a operátorů, má rozhraní na HyperMath, Python či MatLab a umí zpracovat data z nejrůznějších datových formátů. Proto je často užíván i v kombinaci s řešiči jiných výrobců.

Zjistit více na altair.com…


PHYSICS SOLVERS
Řešiče pro analýzy a optimalizace mechanických struktur, dynamických a tekutinových systémů, termální úlohy a elektromagnetismus


Altair OptiStruct

Dlouhodobě ověřený, moderní strukturální řešič lineárních a nelineárních úloh v oblasti statiky, dynamiky, vibrací, akustiky, životnosti a multi-fyzikálních disciplín. Svoji pověst špičkového nástroje získal zejména díky pokročilým funkcím pro topologickou, tvarovou a rozměrovou optimalizaci. Optimalizovat výrobek můžete s cílem dosažení co nejlepších parametrů hmotnosti, tuhosti, pevnosti, životnosti nebo potlačení vibrací, a to při zajištění zachování nebo vylepšení ostatních parametrů.

Doporučujeme: Webinář | eBooky: Praktické aspekty FEA, Strukturální optimalizace, Nelineární analýzy, Kompozitní materiály, Dynamické analýzy, Termální analýzy, Životnost a únava | Aplikace OptiStruct | Metody pro strukturální optimalizace

Zjistit více na altair.com…


Altair Radioss

Lídr a vysoce výkonný explicitní řešič pro vysoce nelineární problémy a dynamická zatížení. Je celosvětově užívaným nástrojem pro řešení odolnosti mechanických konstrukcí vůči nárazům, zvyšování pasivní bezpečnosti a ověřování vyrobitelnosti používaný ve všech průmyslových odvětvích. Kromě klasických aplikacích v automobilovém a leteckém průmyslu má úspěšné aplikace i v obranném průmyslu.

Doporučujeme: Úvodní video | eBook: Úvod do explicitních analýz s Altair Radioss | Aplikace Radioss

Zjistit více na altair.com…


Altair SimSolid

Revoluční simulační nástroj pro lineární a nelineární strukturální analýzy. Eliminuje potřebu zjednodušování geometrického modelu a síťování, tedy dvou časově nejnáročnějších a na spolehlivost výsledků velmi citlivých činností v případě tradičních FEM nástrojů. SimSolid díky odlišnému matematickému aparátu (nepoužívá klasickou metodu konečných prvků) navíc dosahuje řádově kratších výpočetních časů. Jeho typické užití je v oblasti koncepčního návrhu, vyhodnocování množství variant a podpory rozhodování.

Doporučujeme: Datasheet | eBook: Revoluce v simulacích | Webinář | Webinář predikce únavy až životnosti | Výuková videa

Zjistit více na altair.com…


Altair HyperLife

Vysoce intuitivní aplikace vyvinutá na frameworku nezávislém na konkrétním FEM řešiči. Obsahuje sadu funkcí pro analýzy únavových stavů a predikci životnosti mechanických konstrukcí. Algoritmy aplikované v HyperLife byly prověřeny stovkami tisíc výpočtů v rámci portálu eFatigue.com .

Doporučujeme: Video Pracovní postup pro analýzy únavy materiálu a predikce životnosti Workflow | Webinář | Webinář – svařované konstrukce

Zjistit více na altair.com…


Altair MotionSolve

Integrované řešení pro analýzy a optimalizaci mechanismů (MBD). 3D Multi-body Dynamics simulace mechanismů pomáhá predikovat dynamickou odezvu a optimalizovat výkonové parametry výrobku. Díky úzké spolupráci se zákazníky je MotionSolve důkladně ověřeným nástrojem co do kvality, robustnosti a rychlosti. K tvorbě simulačních modelů a vizualizaci výsledků slouží nástroj MotionView.

Doporučujeme: Video: Základy Multi-Body simulací | eBook: Multi-Body simulace s HyperWorks | Motionview/MotionSolve Introduction v2020

Zjistit více na altair.com…


Altair AcuSolve

Lídr mezi univerzálními CFD řešiči pro analýzy tekutinových systémů a termální úlohy, který je schopen zvládat i nejnáročnější úlohy z průmyslu i výzkumu. Robustní a škálovatelná technologie Navier-Stokes (NV) řešiče umožňuje dosahovat bezkonkurenční přesnosti.

Doporučujeme: CFD řešení od Altair | Altair CFD™ | Multi-fyzikální úlohy | eBook: Simulace externí aerodynamiky vozidla s pomocí Virtual Wind Tunnel a AcuSolve

Zjistit více na altair.com…


Altair Flux

Konečněprvkový software pro elektromagnetické a termální simulace jak ve 2D tak 3D aplikacích. Jedná se o řešení pro nízkofrekvenční elektrostatická a elektromagnetická pole, které se užívá pro vývoj elektromotorů, aktuátorů, transformátorů, výkonové elektroniky, senzorů, zařízení na bázi indukčního ohřevu, řešení elektromagnetické kompatibility a podobně. Speciálně návrhu elektromotorů je věnována aplikace FluxMotor.

Doporučujeme: Úvodní video o Altair Flux | Video Altair Flux 2020 | EM a multi-fyzikální simulace s Altair Flux | Výuková videa Flux Motor | Webinář Multi-fyzikální optimalizace pro vysoko-výkonné rotační stroje | Aplikace Flux

Zjistit více na altair.com…


Altair HyperStudy

Na řešiči nezávislý nástroj pro zkoumání a multi-disciplinární optimalizaci návrhu výrobku z pohledu výkonu, funkčnosti a robustnosti. Pomáhá konstruktérům a inženýrům porozumět návrhovým variantám, datovým závislostem a trendům hodnot parametrů a nalézt vyváženě optimalizovanou a robustní konstrukci.

Doporučujeme: Video Úvod do HyperStudy | eBooky: Úvod do Design of Experiments studií (DOE), Úvod do aproximačních úloh v HyperStudy | Aplikace HyperStudy

Zjistit více na altair.com…


MULTIPHYSICS AND MECHATRONICS
Řešiče pro speciální úlohy mechaniky, proudění tekutin, elektromagnetismu a elektroniky


Altair EDEM

Altair EDEM

EDEM je vysoce výkonný software pro simulaci sypkých a zrnitých materiálů.

EDEM, využívající nejmodernější technologii diskrétních prvků (Descrete Element Method, DEM), rychle a přesně simuluje a analyzuje chování granulárních materiálů, jako je uhlí, těžené rudy, půdy, vlákna, zrna, tablety a prášky. Aplikace EDEM nalezneme v nejrůznějších oblastech, jakými jsou např. terénní vozidla a těžká technika, zemědělské a stavební stroje, dopravníky v těžebním průmyslu, výrobní linky v potravinářství a farmacii.

EDEM lze použít samostatně nebo v efektivních pracovních postupech v kombinaci s jinými technologiemi CAE, jako je Altair MotionSolve.

Doporučujeme: Video – Úvod do EDEM | eBooky: Co je DEM, DEM pro stavebnictví a těžební průmysl, EDEM a manipulace s práškovými materiály, EDEM a aplikace ocelářský a železárenský průmysl | Aplikace EDEM

Zjistit více na altair.com…


Altair ultraFluidX

Simulační nástroj jak pro ultra-rychlé predikce aerodynamických vlastností osobních a nákladních automobilů, tak vyhodnocení budov z pohledu větrného namáhání. Nástroj pro analýzy vnější aerodynamiky na základě Lattice Boltzmannovy (LBM) metody.

Doporučujeme: Webinář CFD analýzy s GPU akcelerací při použití Altair ultraFluidX | eBook: Analýza aerodynamiky za pomoci Latiice-Boltzmannovy metody a nástrojů ultraFluidX a Virtual Wind Tunnel | Altair CFD™

Zjistit více na altair.com…


Altair nanoFluidX

Simulační nástroj pro analýzy proudění tekutin na základě metody pracující s hydrodynamikou částic (Smoothed-particle Hydrodynamics, SPH), který predikuje proudění kapalin uvnitř složité geometrie mechanické konstrukce a pod vlivem pohyblivých dílů. Typickým příkladem je simulace olejového mazání v převodovce.

Doporučujeme: Video Úvod do nanoFluidX | Webináře: Simulace mazání pohonného ústrojí vozidla, Pracovní postup pro práci s nanoFluidX a HyperMesh / SimLab | Aplikace nanoFluidX | Altair CFD™

Zjistit více na altair.com…


Altair Feko

Software pro analýzy vysokofrekvenčních elektromagnetických polí umožňující řešení široké škály EM problémů. Využívá se např. pro návrh antén různého druhu, radarových systémů a telematických systémů, dále třeba pro vývoj bezklíčového odemykání automobilů, diagnostických zařízení na bázi magnetické rezonance, pro simulace vyřazování elektronických zařízení (SAR), při řešení elektromagnetické kompatibilty, a obecně v elektrotechnice. Navazujícím řešením je WinProp, které má za úkol simulovat pokrytí prostoru vysílaným signálem, a to jak pro vnitřní prostory, tak pro městská prostředí a volnou krajinu. Využívá se v telekomunikacích, v letectví, automobilovém průmyslu i dalších odvětvích.

Doporučujem: Video Úvod do Feko | eBook: Základy EM simulací s Altair Feko | Výuková videa pro studenty | Aplikace Feko

Zjistit více na altair.com…


Altair Pollex

Altair Pollex

Altair PollEx je vysoce komplexní a integrovaná sada nástrojů pro vizualizaci, analýzu a ověřování návrhů desek plošných spojů (PCB) s uplatněním pro vývojové a výrobní inženýry v elektrotechnice a elektronice. PollEx je otevřené řešení, které bezchybně přenáší data mezi různými prostředími ECAD a simulací. Zatímco návrhové nástroje desek plošných spojů jsou tradičně vyhrazeny konstruktérům desek plošných spojů, je třeba, aby i inženýři z jiných oborů, jako je návrh hardwaru, výroba, testování a mechanika, mohli také vyhodnocovat a analyzovat výstupní data z konstrukce a přípravy výroby vyvíjených desek plošných spojů a jejich integrovaných obvodů (IC).

PollEx poskytuje konektivitu se všemi příslušnými systémy a formáty ECAD i se simulačním softwarem PCB třetích stran a přináší Design for Excellence (DfX) prostřednictvím společné aplikace a výkonné rule-based design sady kontrolních pravidel návrhu na základě pravidel, s respektováním různých omezení návrhového procesu, a to již na počátečních fázích návrhu.

Doporučujeme: Webináře Úvod do Altair Pollex, Návrh a verifikace PCB pomocí Altair Pollex | Aplikace Pollex

Zjistit více na altair.com…


MATERIALS
Databáze materiálů a jejich CAE modelů pro řešiče nejen od Altair


Altair Material Data Center

Altair Material Data Center

Vyhledávejte vhodné materiály v databázi, porovnávejte jejich vlastnosti a použijte je v simulacích namísto generických materiálů. K dispozici je samostatná aplikace provozovaná ve webovém prostředí Altair One a dále rozhraní pro jednotlivé simulační a optimalizační nástroje. Podporovány jsou jak solvery z rodiny HyperWorksInspire, tak např. Abaqus, LS-Dyna a PAM Crash.

Doporučujeme: Video: představení produktu

Zjistit více na altair.com…


Licenční systém Altair

Softwarové nástroje od Altair jsou poskytování na základě licenčních jednotek Altair Units (nástupce HyperWorks UnitssolidThinking Units). Jedná se o vysoce flexibilní, škálovatelný a cenově příznivý model, který má Altair patentován.


Altair Units

Licenční jednotky jsou plovoucí, lze je sdílet různými uživateli na různých lokalitách v rámci celého licenčního regionu (u nás celá EMEA), platí zde systém levelingu (kdy s použitím dalších nástrojů a řešičů neroste spotřeba jednotek) a lze vybírat z několika aplikačních balíků tak, aby náklady byly optimalizovány např. pro strojního konstruktéra, koncepčního inženýra, CAE inženýra nebo specialistu na mechatroniku či multi-fyzikální aplikace.


Více o Altair Units naleznete na stránkách altair.com.
Kontaktujte nás pro nalezení nejvhodnějšího licenčního řešení pro Vás.


Více informací

Kompletní portfolio produktů Altair

Výukové materiály na Altair Resource Library
Výukové materiály na Altair University

Videa a webináře na YouTube kanálu Altair
Videa a webináře na YouTube kanálu Altair University

Domluvte si schůzku u vás ve firmě nebo navštivte Advanced Engineering v Praze-Letňanech.

logo-textVýhody softwarových nástrojů od Altair: 

Altair HyperWorks X

Široký záběr simulačních technologií včetně multifyzikálních analýz a optimalizací.

Nejpokročilejší technologie umožňující inovace, zkrácení vývojových časů a snížení nákladů v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Integrované portfolio řešení v oblastech

 • CAE řešiče a optimalizace
 • Modelování a vizualizace
 • Nástroje pro koncepční design a ověřování vyrobitelnosti
 • Průmyslový design
 • Data Analytics a Internet of Things 
 • High-performance Computing

Otevřenost SW produktů vůči ostatním CAD/CAE řešením.

Zkušenosti Altair z realizace vlastních inženýringových projektů.

Unikátní a cenově efektivní licenční model.

logo-textVybraní klienti 

Software Altair podporujeme ve významných nadnárodních i lokálních firmách z oblastí automobilového, leteckéhostrojírenského průmyslu.

Advanced Engineering-clear-logoKontaktujte nás

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "Zobrazit odkaz" budete přesměrováni na požadovaný obsah vybraného příspěvku.